Nationell ArkivDatabas
2007-06-05

Aktuella nyheter

För användare

Ny medverkande: Wirsbo historiska arkiv

Vi hälsar Wirsbo historiska arkiv välkomna som dataleverantörer. De förvarar Wirsbo bruks historiska arkiv med flera ingående bruks arkiv samt även personarkiv.

För dataleverantörer

Webbregistreringsformulär

Vi har tagit fram ett webbregistreringsformulär för registrering i NAD direkt på NADs hemsida. Det är lämpligt att använda för arkivinstitutioner, som har ett mindre antal arkiv som man vill tillgängliggöra via NAD. Formuläret är endast avsett att ge arkivhänvisningar utifrån uppgifter om arkivbildare. Det kan inte ersätta lokala beståndsregister och naturligtvis inte förteckningsprogram. Har man ett stort antal arkivbildare representerade i sin samling eller bestånd med flera ingående arkivbildare bör man överväga att leverera uppgifterna från en lokalt installerad programvara, som stöder NADs utbytesformat.

Den registrerade informationen överförs som xml enligt schemat EAC, som används för datautbyte med NAD. Denna information kan också sparas lokalt och eventuellt senare importeras till ett lokalt system som stöder detta format.

Förutsättningen för att använda formuläret är att arkivinstitutionen är registrerad i NAD och att man har fått inloggningsuppgifter. Anmälan görs genom att fylla i formuläret för nya dataleverantörer.

Anmälningsformlär

Webbregistreringsformulär

Handledning till webbregisteringsformulär

Tidigare nyheter