# Kartor och ritningar 
0001:00001 Askersund-Wretstorp järnväg. Hängnad och grind. Järnvägsförslag. 
0002:00001 Bergslagernas Järnvägar. BJ. Vagnar litt C3b. Ändring av fjädernävar. 1921-05-05
0002:00002 Bergslagernas Järnvägar. BJ. Uppehållssignal. 1929-02
0003:00001-00023 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Planer och profiler. 1887
0003:00001-00023 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Planer och profiler. 1888
0003:00024 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Skiss till spånt för damm vid Lomma bro. 
0004:00001-00004 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Normalsektioner för det fria rummet. 1897
0004:00005-00006 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Generel sektion för stationsplan och hållplatsplan. 
0004:00007-00008 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Slipersfördelning vid broar,huvudbanan och bibanorna. 1887
0004:00009-00011 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Räler. 1887
0005:00001-00002 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Vändskiva och grund till vändskiva. 
0005:00003 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Diagram för spårväxlar. 
0005:00004-00006 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Växelställ. 
0005:00007-00013 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Växlar. 1885
0005:00014-00018 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Korsningar och ledskenor. 
0005:00019 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Text och siffror. 
0006:00001 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Plan och stolpfördelning. 
0006:00002-00006 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Grindar. 
0007:00001-00003 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Brobalkar. 
0007:00004 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Tvär och längdprofiler av Nettrabyån. 
0008:00001-00010 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Broar och situationsplaner. 1888
0009:00001 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Bro över Mie å i Karlshamn. 1890-08
0010:00001-00003 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Bockar till bro vid Sunna. Vägpost vid Blåporten. 1888-09-29
0011:00001-00002 Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Bro nr.16 över Nettraby å. 
0011:00003 Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Bro nr 15 Över Rottne å. 
0012:00001 Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Förslag till järnvägsbro vid Sunna. 1888-07-14
0012:00002-00003 Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Brostag. 
0013:00001-00020 Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Broar. Sektioner. 1887
0013:00001-00020 Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Broar. Sektioner. 1888
0014:00001-00003 Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Vägportar. 1888
0014:00004-00006 Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Broskor. 
0015:00001 Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Förslag till överbyggnad å trumma vid 443 och 23. 
0015:00002 Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Brostag. 
0016:00001-00029 Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Broar.Situationsplaner. 
0017:00001 Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Plan över broställ vid Mie å i Carlshamn. 
0017:00002 Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Förslag till sänkning av gatubron över Rottne å. 1887-10
0018:00001 Blekinge kustbanor BKB. Sölvesborg-Karlshamn. Profil. 
0019:00001-00002 Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Slipersfördelning för huvudbana och bibana. 1885
0019:00003-00005 Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Räler. 1884
0019:00003-00005 Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Räler. 1885
0020:00001-00025 Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Planer och profiler. 1886
0021:00001-00012 Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Planer och profiler. 1885
0021:00001-00012 Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Planer och profiler. 1886
0022:00001-00008 Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Broar. 1886
0022:00009 Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Plan och profil över Mörrumsån. 1885
0022:00010 Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Plan och profil över Gallåns dal. 
0023:00001-00013 Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Broar. 1875
0023:00001-00013 Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Broar. 1886
0024:00001-00025 Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Broar. 1886
0024:00026 Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Generalplan över omgrävningen av Gallån. 1886
0025:00001 Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Grind. 
0025:00002-00003 Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Slan och stolpfördelning. 
0026:00001-00017 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Bandelar. Planer. 
0027:00001-00022 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Bandelar. Profiler. 
0028:00001-00022 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Bandelar. Profiler. 
0029:00001-00009 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Bandelar. Profiler. 
0029:00010-00012 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Bandelar. Planer. 
0030:00001 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Falu-Rättviks järnväg. Slipersfördelning för broar. 
0030:00002-00004 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Personplattform och lastkaj. 1898
0030:00005-00007 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Förslag till grusspår vid Gammelhomna och Framnäs. Planer och profiler. 
0031:00001 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Vändskiva vid Voxna station. 
0031:00002 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Växellanläggning. 
0032:00001 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Förslag till vägomläggning vid Finsthögst. 
0032:00002-00004 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Vägbroar. 1899
0032:00005 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Profil av landsvägen förbi Komenistergården i Bollnäs. 
0032:00006 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Arbetsritning till träbeklädnader. 
0032:00007 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Normalsektion av bangård. 
0032:00008 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Föslag till syllfördelning. 
0032:00009 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Ritning för laftning av syllar. 
0032:00010-00011 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Rälssektioner. 
0032:00012 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Mindre rälsspik. 
0033:00001-00014 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Vägbroar. 1899-03
0034:00001-00016 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Broar. 1897
0034:00001-00016 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Broar. 1898
0035:00001-00011 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Broar. 
0036:00001 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Brobalkar. 1893
0036:00002 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Bro. 
0036:00003-00004 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Förslag till tillbyggnad av statsbanans bro vid Bollnäs. 1897-04
0037:00001 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Skyddsbyggnader för järnvägsbron över Voxna älv. 1898-03-22
0037:00002-00016 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Planer. 
0038:00001-00004 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Glidplatta till bro. 
0039:00001-00010 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Planer och profiler. 1877
0040:00001-00018 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Broar. 
0041:00001-00009 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Broar. 
0041:00010-00011 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Timmerränna. 
0042:00001 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Gånggärn till grusvagnar. 
0042:00002-00003 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Beslag till grindar. 
0042:00004-00007 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Grindar för vägövergångar. 1898
0042:00008 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Stängsel. 
0042:00009-00014 Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Signalvisare. 
0043:00001-00003 Dalslands järnvägar DJ. Broar över Sunnanå bäck och å samt över Bräcke å vid Teåker+beskrivning. 
0044:00001-00007 Dalslands järnvägar DJ. Broar. 
0045:00001-00018 Dalslands järnvägar DJ. Broar+beskrivning. 
0046:00001-00002 Dalslands järnvägar DJ. Omformarstationer,Kopplingsschema för debiteringsmätare. 1937
0046:00003-00007 Dalslands järnvägar DJ. Planer över linjen och borrningen vid Teåker,samt linjen Mellerud-Riksgränsen. 
0046:00008-00009 Dalslands järnvägar DJ. Normalsektioner. 
0047:00001-00002 Dalslands järnvägar DJ. Kartor. 
0047:00003 Dalslands järnvägar DJ. Ritning till överbyggnad för broar med 15-fots spann. 1877-03-25
0047:00004 Dalslands järnvägar DJ. Grind över banan,grind i hägnaden. 
0048:00001-00007 Dalslands järnvägar DJ. Växelspår och spårväxlar samt överbyggnader. 1877
0049:00001-00004 Dalslands järnvägar DJ. Normaler och profiler. 
0049:00005-00007 Dalslands järnvägar DJ. Lastbrygga och källare. 1873
0050:00001-00002 Dalslands järnvägar DJ. Vändskiva och skenskarv. 1907
0051:00001-00002 Dannemora-Hargs järnväg. DHJ. 1875
0051:00001-00002 Dannemora-Hargs järnväg. DHJ. 1877
0052:00001 Djursholms järnvägsaktiebolag. DjB. 
0053:00001-00020 Älmhult-Ålshult-Tingsryd. Bandelar. Planer och profiler.Järnvägsförslag. 1888-12-12
0053:00021-00022 Älmhult-Ålshult-Tingsryd. Bro och trumma. 
0053:00023 Älmhult-Ålshult-Tingsryd. Ålshult station. Järnvägsförslag. 1887-11-21
0053:00024 Älmhult-Ålshult-Tingsryd. Plan över övergången vid Ålshult station. Järnvägsförslag. 1887-11-21
0053:00025 Vägport. Järnvägsförslag. 1887-11-21
0054:00001-00005 Böke-Färgen och Elmås-Färgen. Bandelar. Planer och profiler. Järnvägsförslag. 
0055:00001 Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Frövi-Ludvika järnväg. FLJ. Lok. 
0056:00001-00006 Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. KHJ. Bandelar. Planer. 1853
0056:00007-00008 Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. KHJ. Förslag till landsvägsomläggning. Planer och profiler. 
0056:00009 Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. KHJ. Plan av den del av Örebro stad som genom vådeld avbrändes år 1843. 1848
0057:00001-00005 Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. KHJ. Bandelar. 
0058:00001-00003 Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. KHJ. Bandelar. 
0059:00001-00008 Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. KHJ. Kartor sträckan Örebro-Svartå-Hult. 1853
0060:00001-00010 Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. KHJ. Över och underbyggnader. 
0061:00001-00029 Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. KHJ. Broar och brodetaljer. 
0062:00001-00006 Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. Kulvert och trummor. 
0063:00001-00002 Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. Plan av enkel bana med utgrening samt jord och stenarbeten. 1852-05-22
0064:00001-00002 Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. Grind vid vägövergångar. 1854
0064:00003-00004 Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Signaler. 1854-03-04
0065:00001-00023 Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Oxelösund-Flen-Västmanland järnväg. OFVJ. Lok nr 18-23 med detaljer. 1888
0065:00001-00023 Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Oxelösund-Flen-Västmanland järnväg. OFVJ. Lok nr 18-23 med detaljer. 1889
0066:00001-00017 Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Oxelösund-Flen-Västmanland järnväg. OFVJ. Lok nr 18-23 med detaljer. 1888
0067:00001-00018 Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Oxelösund-Flen-Västmanland järnväg. OFVJ. Lok nr 18-23 med detaljer. 1888
0067:00001-00018 Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Oxelösund-Flen-Västmanland järnväg. OFVJ. Lok nr 18-23 med detaljer. 1889
0068:00001-00019 Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Oxelösund-Flen-Västmanland järnväg. OFVJ. Lok nr 18-23 med detaljer. 1888
0069:00001-00023 Gävle-Dala järnväg.GDJ. Falu-Rättvik järnväg. FRJ.Planer och profiler. 
0070:00001-00010 Gävle-Dala järnväg.GDJ. Falu-Rättvik järnväg. FRJ.Planer och profiler. 1885
0071:00001-00020 Gävle-Dala järnväg.GDJ. Falu-Rättvik järnväg. FRJ. Broar. 1888
0071:00001-00020 Gävle-Dala järnväg.GDJ. Falu-Rättvik järnväg. FRJ. Broar. 1889
0072:00001-00016 Gävle-Dala järnväg.GDJ. Falu-Rättvik järnväg. FRJ. Broar. 
0072:00017 Gävle-Dala järnväg.GDJ. Falu-Rättvik järnväg. FRJ. Grind. 
0073:00001-00003 Gävle-Dala järnväg.GDJ. Mora-Orsa järnväg. Planer+profiler. 1891
0073:00004-00014 Gävle-Dala järnväg.GDJ. Mora-Orsa järnväg. Broar. 1891
0073:00004-00014 Gävle-Dala järnväg.GDJ. Mora-Orsa järnväg. Broar. 1892
0073:00015 Gävle-Dala järnväg.GDJ. Mora-Orsa järnväg. Vägport vid Moret. 1892-07-15
0074:00001-00002 Gävle-Dala järnväg.GDJ. Bandelar. Planer och profiler. 1863
0074:00003 Gävle-Dala järnväg.GDJ. Anordning för automatisk manövrering av elektrisk semaforbelysning. 1929
0074:00004-00005 Gävle-Dala järnväg. GDG. Vagn. (Plank Wagon). 1855-11-13
0075:00001-00015 Gävle-Dala järnväg. GDG. Rättvik-Mora järnväg. RMJ. Broar. 1889-1890
0076:00001-00006 Gävle-Dala järnväg. GDG. Rättvik-Mora järnväg. RMJ. Planer+profiler. 
0076:00007 Gävle-Dala järnväg. GDG. Rättvik-Mora järnväg. RMJ. Vägport. 
0077:00001 Gävle-Ockelbo järnväg. GOJ. Expropriationskarta över bandelen Gävle-Fors. 
0077:00002 Gävle-Ockelbo järnväg. GOJ. Karta över en del av ägorna till Sätra by. 
0077:00003 Gävle-Ockelbo järnväg. GOJ. Port. 1883-04-12
0077:00004-00008 Gävle-Ockelbo järnväg. GOJ. Grindar och stängsel. 
0078:00001-00012 Gävle-Ockelbo järnväg. GOJ. Broar. 1863
0079:00001 Göteborg-Borås-Alvesta järnväg. GBAJ. Borås-Svenljunga järnväg. BSJ. Stängsel. 
0080:00001-00006 Göteborg-Borås-Alvesta järnväg. GBAJ. Kinds Härad järnväg.Kinds J.Järnvägsritningar. 
0081:00001-00005 Göteborg-Halland GHB. Uppläggning för bro. 
0081:00006-00011 Göteborg-Halland GHB. Broar och vägportar. 
0082:00001-00027 Göteborg-Halland GHB. Broar. Elevation och sektion. Situationsplaner. 1887
0083:00001-00007 Göteborg-Halland GHB. Broar. Elevation och sektion. Ritning till plattor för mindre broar. 1887
0083:00008-00019 Göteborg-Halland GHB. Broar. Landfästen till viadukter. 1887
0083:00020 Göteborg-Halland GHB. Histverk. 
0084:00001-00010 Göteborg-Halland GHB. Broar. 1887
0085:00001-00023 Göteborg-Halland GHB. Broar. 1887
0086:00001-00011 Göteborg-Halland GHB. Brodetaljer. 
0087:00001-00030 Göteborg-Halland GHB. Bandelar. Planer och profiler. 1886
0087:00001-00030 Göteborg-Halland GHB. Bandelar. Planer och profiler. 1887
0088:00001-00004 Göteborg-Halland järnväg GHB. Bandelar. Profiler och sektioner. 1887
0088:00005 Göteborg-Halland järnväg. GHB. Bandel.Plan av linjens framdragande vid Mölndal. 1886
0088:00006-00007 Göteborg-Halland järnväg. GHB. Laftning av slipers och skarvsyllar. 1886
0088:00006-00007 Göteborg-Halland järnväg. GHB. Laftning av slipers och skarvsyllar. 1887
0088:00008-00009 Göteborg-Hallands järnväg.GHB. Syllarnas fördelning för bana och viadukt. asddddd 1887-04-15
0088:00010 Göteborg-Hallands järnväg.GHB. Spårväxlar. Göteborg-Hallands järnväg.GHB. Syllarnas fördelning för bana och viadukt. asddddd 1887
0088:00011 Göteborg-Hallands järnväg.GHB. Pålruta för vattentorn. Göteborg-Hallands järnväg.GHB. Syllarnas fördelning för bana och viadukt. asddddd Göteborg-Hallands järnväg.GHB. Spårväxlar. Göteborg-Hallands järnväg.GHB. Syllarnas fördelning för bana och viadukt. a 
0088:00012-00013 Göteborg-Hallands järnväg. GHB. Balkar 
0088:00014 Göteborg-Hallands järnväg. GHB. Grund till vattenkastare. 1888-02-02
0088:00015 Göteborg-Hallands järnväg. GHB. Normalsektioner. 1886-09
0088:00016 Göteborg-Hallands järnväg. GHB. Ritning för bankfyllnaden i norra änden av viadukten. 
0089:00001-00003 Göteborg-Hallands järnväg. GHB. Signaler. 1887
0089:00004-00007 Göteborg-Hallands järnväg. GHB. Bom, grindar och stängsel. 1886
0089:00004-00007 Göteborg-Hallands järnväg. GHB. Bom, grindar och stängsel. 1887
0090:00001 Hallsberg-Motala-Mjölby järnväg. HMMJ. 
0090:00002-00003 Hallsberg-Motala-Mjölby järnväg. HMMJ. Stängsel. 
0090:00004 Hallsberg-Motala-Mjölby järnväg. HMMJ. Växel. 1873-05-10
0090:00005 Hallsberg-Motala-Mjölby järnväg. HMMJ. Skenspikning. 1872-09-10
0090:00006-00007 Hallsberg-Motala-Mjölby järnväg. HMMJ. Broar och materialförteckning. 1872
0091:00001-00005 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Plan och profil. 
0091:00006-00007 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Rälar. 1892-04-14
0092:00001 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Spårväxel. 
0093:00001 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Ångpanna. 
0094:00001 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Bro över Tabergsån vid Månsarp. 1893-09
0094:00002 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Vagnstoppare. 
0094:00003 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Spårstoppare. 1894-09
0094:00004 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Laftning av vanlig slipers och skarvslipers. 1893-06-10
0094:00005 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Syllfördelning. 1893-09
0094:00006-00007 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Vändskiva. 
0095:00001-00009 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Bandelar, planer och profiler. 1890
0095:00001-00009 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Bandelar, planer och profiler. 1891
0096:00001-00026 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Bandelar, planer och profiler. 1891
0097:00001-00022 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Bandelar, planer och profiler. 1883
0097:00001-00022 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Bandelar, planer och profiler. 1890
0097:00001-00022 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Bandelar, planer och profiler. 1892
0097:00001-00022 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Bandelar, planer och profiler. 1893
0098:00001-00002 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Stängsel. 1893
0099:00001-00018 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Broar. 1893
0099:00018-00021 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Sektioner av sjöar. 
0099:00022 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Syllfördelning på svängbron i Munksjön. 
0100:00001-00023 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Broar. 1893
0101:00001-00025 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Broar. 1893
0101:00001-00025 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Broar. 1894
0102:00001-00021 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Broar. 1893
0102:00022-00024 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Stödjemurar. 1892
0102:00025-00026 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Sektioner i Munksjön. 
0102:00027 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Tvärsektioner vid Tabergs kvarn. 
0103:00001 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Reftele-Gislaved järnväg. 14 fots grind. 
0103:00002-00005 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Reftele-Gislaved järnväg. Syllfördelning. 
0103:00006 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Reftele-Gislaved järnväg. Lutningsvisare. 
0103:00007-00009 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Reftele-Gislaved järnväg. Planer och profiler över bandelar. 
0104:00001-00005 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Reftele-Gislaved järnväg. Planer och profiler över bandelar. 1898
0104:00001-00005 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Reftele-Gislaved järnväg. Planer och profiler över bandelar. 1900
0104:00006-00018 Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Reftele-Gislaved järnväg. Planer, broar och landfästen. 
0105:00001 Hjo-Stentorps järnväg. HSJ. 1940-01-29
0106:00001-00004 Hudiksvalls järnväg. Hunj. 1856
0106:00001-00004 Hudiksvalls järnväg. Hunj. 1872
0107:00001 Hudiksvalls järnväg. Hunj. Rälprofil. 
0108:00001-00005 Hudiksvalls järnväg. Hunj. Profiler och planer över bandelar. 
0109:00001 Helsingborg-Billeberga järnväg. Bandelar,profil. 
0110:00001-00021 Grängesberg-Oxelösund järnväg. Tgoj. Köping-Hults järnväg. Profiler och planer. 
0111:00001-00002 Helsingborg-Hässleholms järnväg.HHJ. Förslag till växel och signalsäkerhetsanläggning. 1921
0111:00001-00002 Helsingborg-Hässleholms järnväg.HHJ. Förslag till växel och signalsäkerhetsanläggning. 1925
0111:00003 Helsingborg-Hässleholms järnväg HHJ. Spåranknytning och reparationsverkstad vid Helsingborg. 
0111:00004 Helsingborg-Hässleholms järnväg HHJ. Förslag till anknytning för fabriksspår vid Åstorp. 1925-09-08
0111:00005 Helsingborg-Hässleholms järnväg HHJ. Kompletering av växel och signalsäkerhetsanläggning vid Morarp station. 1923-05-04
0111:00006 Helsingborg-Hässleholms järnväg HHJ. Grindar. 
0111:00007 Helsingborg-Hässleholms järnväg HHJ. Stängsel. 
0111:00008 Helsingborg-Hässleholms järnväg HHJ. Planer och profiler av bro. 1894-12-05
0112:00001-00002 Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg. HRRJ. Vagnar. (Enl. Parisvagnarna.) 1901-06-06
0112:00003 Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg. HRRJ. Bogie för passagerarvagnar.(enl.Parisvagnarna.) 1901-06-05
0112:00004-00006 Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg.Buffers och draganordning. 1901
0112:00007-00010 Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg.Stålräler. 1891
0112:00007-00010 Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg.Stålräler. 1900
0112:00011-00012 Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg. Broar. 1891-05
0113:00001 Härnösand-Sollefteå järnväg. HdSJ. Plan över sträckningen. 1888-06-14
0114:00001-00009 Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg. WH:mJ. Bandelar. Planer och profiler. 1886
0114:00001-00009 Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg. WH:mJ. Bandelar. Planer och profiler. 1889
0114:00010 Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg. WH:mJ. Förslag till slipersfördelning. 
0114:00011 Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg. WH:mJ. Personalplattform. Lastkaj. 
0115:00001-00014 Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg. WH:mJ. Broar. Planer och profiler. Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg. WH:mJ. Personalplattform. Lastkaj. Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg. 1889
0115:00001-00014 Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg. WH:mJ. Broar. Planer och profiler. Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg. WH:mJ. Personalplattform. Lastkaj. Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg. 1890
0116:00001-00014 Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg. WH:mJ. Broar. Planer och profiler. Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg. WH:mJ. Personalplattform. Lastkaj. Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg. 1889
0117:00001 Höganäs-Mölle järnväg. HMöJ. Förslag till järnväg. Generalkarta. 1861
0117:00002-00003 Höganäs-Mölle järnväg. HMöJ. Förslag till järnväg. Bandelar, planer och profiler. 1890-09-20
0117:00004 Höganäs-Mölle järnväg. HMöJ. Förslag till järnväg. Bro. Normalsektioner. 1890-09-20
0118:00001 Hönshylte-Kvarnamåla järnväg. HKJ. Plan och profil av bandelar. 
0119:00001-00013 Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Broar, planer och profiler. 1893
0119:00001-00013 Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Broar, planer och profiler. 1896
0119:00001-00013 Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Broar, planer och profiler. 1899
0119:00001-00013 Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Broar, planer och profiler. 1900
0119:00001-00013 Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Broar, planer och profiler. 1904
0119:00001-00013 Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Broar, planer och profiler. 1925
0119:00014 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Momentdiagram. Vindtryck. 
0120:0019 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Tungväxelfäste. 1913-02-24
0120:0020 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Syllfördelning. 1894-05-07
0120:0021 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Skena och skarvjärn 1903 års modell. 1918-10-31
0120:0022 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. C.P Sandbergs 17.5 kgs. standardräl 1894, med fäste. p 1901-02-16
0120:0023-0024 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JSJ. Detaljer till spårväxel och rälsskarvbult och spik samt brev. p 
0120:0025 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JSJ. Korsning 1:9 för 25kg:s räl. 
0120:0026 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JSJ. Spårväxel. 
0120:0027-0029 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Växelställ med kontrollås. 1911
0120:0030-0031 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Normalsektioner. 
0120:0032-0033 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Einfache Weiche 1.6, 1.9 1913-04-17 – 1913-05-27
0120:0034 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Öppen trumma vid Km 31+548m. För timmerflottning från sjön Bunn. Skala 1/25. 1907
0120:0035 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Korsnings-spets av stålräl lutning 1:10. 1898-08-24
0120:0036-0038 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Stålskena. 1920
0120:0039-0040 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Syllfördelning, skenlängd 7.0m. 1901
0120:0041-0043 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Resultat av växelberäkningar+bilaga. 1900
0120:0044 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Profil av 10 Kg räls. 
0120:00001-00005 Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Profiler av bandelar. 1923
0120:00006 Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Förslag till korsning vid Vedtorget. 
0120:00007 Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Ritning till stocktransportbana. 
0120:00008-00009 Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Varningsmärke för järnvägsövergång. 1924-11-04
0120:00010-00011 Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Planer. Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Varningsmärke för järnvägsövergång. Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Varningsmärke för järnvägsövergång. Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Planer. 
0120:00012-00013 Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Korsning mellan spänningsledningar och järnväg Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Varningsmärke för järnvägsövergång. Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Varningsmärke för järnvägsövergång. Jönköping-Gripenbergs järnväg.J 
0120:00014-00016 Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Normalsektioner. Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Varningsmärke för järnvägsövergång. Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Varningsmärke för järnvägsövergång. Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Normalsektioner. 
0120:00017 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Omformarestation. 1920-05-11
0120:00018 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Normalsektioner. 1917
0121:00001-00010 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Elektrisk järnväg. Jönköping-Huskvarna. Bandelar. Planer och profiler. 
0122:00001 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Motorvagn. Knorrbroms och växling. 1923-11-29
0122:00002 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Slangkoppel för värmeledning. 1893-10-21
0122:00003 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Buffertstämplar. 
0122:00004-00005 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Maskindetaljer. 1899-03-04
0122:00006-00009 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Fjädrar. 1893
0122:00006-00009 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Fjädrar. 1902
0122:00006-00009 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Fjädrar. 1907
0122:00010 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Vagnskoppel. 
0122:00011-00014 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lagerboxar+brev. 1922
0122:00011-00014 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lagerboxar+brev. 1923
0122:00011-00014 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lagerboxar+brev. 1925
0122:00015-00017 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Cigarrkopp. 1898-03-18
0123:00001-00013 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Vagnsaxlar och hjul. 1903
0123:00001-00013 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Vagnsaxlar och hjul. 1907
0123:00001-00013 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Vagnsaxlar och hjul. 1914
0123:00001-00013 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Vagnsaxlar och hjul. 1920
0123:00001-00013 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Vagnsaxlar och hjul. 1924
0124:00001-00012 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Motorvagnar med detaljer. Ritning 1 och ritning 12 tillhör Kosta järnväg. 1905
0124:00001-00012 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Motorvagnar med detaljer. Ritning 1 och ritning 12 tillhör Kosta järnväg. 1911
0124:00001-00012 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Motorvagnar med detaljer. Ritning 1 och ritning 12 tillhör Kosta järnväg. 1920
0124:00001-00012 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Motorvagnar med detaljer. Ritning 1 och ritning 12 tillhör Kosta järnväg. 1922
0124:00001-00012 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Motorvagnar med detaljer. Ritning 1 och ritning 12 tillhör Kosta järnväg. 1924
0124:00001-00012 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Motorvagnar med detaljer. Ritning 1 och ritning 12 tillhör Kosta järnväg. 1925
0125:00001-00017 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Godsvagnar med detaljer. 1898
0125:00001-00017 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Godsvagnar med detaljer. 1902
0125:00001-00017 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Godsvagnar med detaljer. 1919
0125:00001-00017 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Godsvagnar med detaljer. 1920
0126:00001-00010 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Personvagnar med detaljer. 1896
0126:00001-00010 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Personvagnar med detaljer. 1907
0126:00001-00010 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Personvagnar med detaljer. 1908
0126:00001-00010 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Personvagnar med detaljer. 1994
0127:00001-00018 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lok med detaljer. 1893
0127:00001-00018 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lok med detaljer. 1900
0127:00001-00018 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lok med detaljer. 1901
0127:00001-00018 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lok med detaljer. 1902
0127:00001-00018 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lok med detaljer. 1906
0127:00001-00018 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lok med detaljer. 1913
0127:00001-00018 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lok med detaljer. 1917
0127:00001-00018 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lok med detaljer. 1924
0128:00001-00015 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lok med detaljer. 1896
0128:00001-00015 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lok med detaljer. 1901
0128:00001-00015 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lok med detaljer. 1903
0128:00001-00015 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lok med detaljer. 1911
0128:00001-00015 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lok med detaljer. 1915
0128:00001-00015 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lok med detaljer. 1920
0128:00001-00015 Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lok med detaljer. 1924
0129:00001 Kalmar järnväg. KJ. Omläggning av Kalmar järnväg vid Svaneberg. 
0129:00002 Kalmar järnväg. KJ. Dubbel gnistfångare. 1917-05-31
0130:00001 Kalmar-Berga järnväg. KBJ. Normalsektion och lastprofil. 1896-05-04
0130:00002 Kalmar-Berga järnväg. KBJ. Bro över Emån. 
0130:00003-00004 Kalmar-Berga järnväg. KBJ. Vändskiva. 1896
0130:00005-00006 Kalmar-Berga järnväg. KBJ. Grind för vägövergång. 
0131:00001 Kalmar-Torsås järnväg. KTsJ. Normalsektioner. 
0131:00002 Kalmar-Torsås järnväg. KTsJ. Vägbro vid Hagbynäs. 1898-04-02
0131:00003 Kalmar-Torsås järnväg. KTsJ. Vändskiva. 
0132:00001-00012 Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Verktyg till reparationsverkstäder. 1888
0132:00001-00012 Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Verktyg till reparationsverkstäder. 1889
0132:00001-00012 Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Verktyg till reparationsverkstäder. 1891
0132:00001-00012 Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Verktyg till reparationsverkstäder. 1899
0132:00001-00012 Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Verktyg till reparationsverkstäder. 1900
0132:00001-00012 Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Verktyg till reparationsverkstäder. 1901
0132:00001-00012 Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Verktyg till reparationsverkstäder. 1906
0132:00001-00012 Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Verktyg till reparationsverkstäder. 1913
0133:00001 Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Sammanbindningsbana. 1890-05
0133:00002 Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Broupplag. 1890-03-22
0133:00003 Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Bro över Mieån. 1890-03-30
0133:00004 Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Banprofiler. 1890-02
0133:00005 Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. 6-kopplat turbin-lokomotiv för gods och snälltågstrafik. 1928-11-02
0133:00006 Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Buffert. 
0134:00001-00003 Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Generalsektion. 1886
0134:00004 Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Automatisk växel. 1887-01-19
0134:00005-00006 Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Spårväxel. 
0134:00007-00009 Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Växelställ med detaljer 1876-1877 års modell. 1876
0134:00007-00009 Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Växelställ med detaljer 1876-1877 års modell. 1877
0134:00010 Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Spårkorsning. 
0135:00001-00006 Karlskrona-Växjö järnväg. CWJ. Bandelar. Planer och profiler. 
0135:00007 Karlskrona-Växjö järnväg. CWJ. Stensättning mellan skenorna i järnvägsspåret i Karlskrona. 
0135:00008-00015 Karlskrona-Växjö järnväg. CWJ. Broar och viadukter med detaljer. 1872
0135:00008-00015 Karlskrona-Växjö järnväg. CWJ. Broar och viadukter med detaljer. 1877
0136:00001-00007 Kristianstad-Hässleholm järnväg. CHJ. Karpalund-Kristianstad järnväg. Planer och profiler. 1887-12-16
0136:00008 Kristianstad-Hässleholm järnväg. CHJ. Karpalund-Kristianstad järnväg. Förslag till station väster om Helge å med bro och väganläggning till Kristianstad. 1887-12-16
0137:00001 Kristianstad-Hässleholm järnväg. CHJ. Kristianstad-Åhus järnväg. KÅJ. Rälskarv. 1885
0138:00001 Kristinehamn-Sjöändan järnväg. Förslag till tanklokomotiv. 1882-09-29
0138:00002 Kristinehamn-Sjöändan järnväg. Bufferts till lastvagnar. 
0139:00001-00016 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Lok och lokdetaljer. 1885
0139:00001-00016 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Lok och lokdetaljer. 1936
0139:00017-00021 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Dragkrafts- och vagnviktskurvor. 1936-07-10
0139:00022-00025 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Vagnar. 1884
0140:00001-00002 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Kräggesta ägor. 
0140:00003 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Karta över jordlägenheten Kraggestabanan no 2. 1897-12-21
0140:00004-00006 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Vändskiva och grund till vändskiva. 
0140:00007-00008 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Kajkran med fundament. 1907-06-07
0140:00009 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Banvall-sektion. 
0140:00010-00012 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Plan och profiler av bandelar. 
0140:00013 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Normalsektion för konstruktions och lastprofil. Skala 1:20. 
0140:00014 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Travers. 1896-10
0140:00015 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Spårkorsning för 237,5 meters (800 fots) radie. 1891-07
0141:00001 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Vändskiva. 1891
0141:00002 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. C.P. Sandbergs standardrälsektioner. 1894
0141:00003 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Spårränsare. 1887-02-03
0141:00004 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Plan och profil. 
0142:00001-00010 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Broar. 1884
0142:00001-00010 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Broar. 1887
0142:00011 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Trummor. 
0143:00001-00009 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Signal och säkerhetsanläggningar. 1904
0144:00001-00007 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Sandströms kopplingsanordning+intyg. 1911
0144:00001-00007 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Sandströms kopplingsanordning+intyg. 1917
0144:00001-00007 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Sandströms kopplingsanordning+intyg. 1918
0145:00001 Landskrona-Kävlinge-Sjöbo järnväg.LKSJ. Kävlinge-Sjöbo järnväg. Växeldiagram. 1904-04
0145:00002 Landskrona-Kävlinge-Sjöbo järnväg.LKSJ. Kävlinge-Sjöbo järnväg. Växelställ. 1904-03-29
0145:00003 Landskrona-Kävlinge-Sjöbo järnväg.LKSJ. Kävlinge-Sjöbo järnväg. Spårväxel. 1904-03-29
0145:00004-00005 Landskrona-Kävlinge-Sjöbo järnväg.LKSJ. Kävlinge-Sjöbo järnväg. Frosta-Hammarlunda station och Täpperöd station. 1920-12
0146:00001-00002 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Vattencistern med detaljer. 
0146:00003 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Stängsel. 
0146:00004 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Skjutgrind. 
0146:00005 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Normalsektion av det fria rummet. 
0146:00006 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Grund till vändskiva. 
0146:00007 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Rörtrummor. 
0146:00008 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Personplattformar och lastkaj. 
0146:00009 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Plan över terrängen omkring den sjunkande banken vid Tagerup. 
0146:00010 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Förslag till väg omläggning nära Landskrona. 
0146:00011 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Slipersfördelning. 
0146:00012 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Växelställ. 
0146:00013-00021 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Broar. 
0147:00001 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Räls. 
0147:00002-00003 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Spårväxel med tunga. 
0147:00004 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Korsning. 
0147:00005-00011 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Vagnar med detaljer. 1877
0147:00005-00011 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Vagnar med detaljer. 1892
0148:00001-00003 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Slipersfördelning. 1886-02-13
0148:00004-00005 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Normalsektioner. 
0148:00006-00011 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Planer och profiler av bandelar. 1884
0148:00006-00011 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Planer och profiler av bandelar. 1885
0148:00012-00015 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Skyltar och lutningsvisare. 
0148:00016 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Varningsskylt. 
0148:00017 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Bro över avloppsdike vid no 374. 1885-09-08
0148:00018 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Rustbädd. 
0148:00019 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Järnbro med trumma. 
0148:00020 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Plan över bandel. 
0148:00021 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Tvärsektioner. 
0148:00022 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Vändskiva. 
0148:00023 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Normalväxel. 
0148:00024 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Profil av bandel. 1885-01-31
0149:00001 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Signal-Säkerhet, Bouréskontrollås. 1937-04-01
0149:00002 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Signal-Säkerhet, St.Lars sjukhus. Förslag till signal och kontrollanläggning. 1937-03
0149:00003 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Förslag till spåromläggning. Lackeberga grustag. 1920-06
0150:00001-00003 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Ritningar till ångmaskin. 1874
0150:00004-00005 Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Sektion av räl med fäste. 1885-03-16
0151:00001-00004 Landskrona och Helsingborg järnväg. LHJ. Helsingborg-Eslövs järnväg. Broar. 
0151:00005-00006 Landskrona och Helsingborg järnväg. LHJ. Helsingborg-Eslövs järnväg. Trumma under banan. 1864
0151:00007 Landskrona och Helsingborg järnväg. LHJ. Helsingborg-Eslövs järnväg. Tvärskärningar vid åkorrektioner. 
0151:00008 Landskrona och Helsingborg järnväg. LHJ. Helsingborg-Eslövs järnväg. Vägövergång. 
0151:00009-00010 Landskrona och Helsingborg järnväg. LHJ. Helsingborg-Eslövs järnväg. Normalprofiler. Skärning och fyllning. 1864
0151:00011-00012 Landskrona och Helsingborg järnväg. LHJ. Helsingborg-Eslövs järnväg. Överbyggnads konstruktion. 1864
0152:00001 Landskrona och Helsingborg järnväg. LHJ. Helsingborg-Eslövs järnväg. Skruvnycklar för vagnarna. 1865
0153:00001 Landskrona och Helsingborg järnväg. LHJ. Lok. 
0153:00002-00009 Landskrona och Helsingborg järnväg. LHJ. Förslag till säkerhetsanordningar. 1913 – 1923
0153:00002-00009 Landskrona och Helsingborg järnväg. LHJ. Förslag till säkerhetsanordningar. 1924 – 1928
0154:00001-00006 Malmö-Genarps järnväg. MGJ. Vändskiva. 
0155:00001 Malmö-Kontinentens järnväg. MKontJ. Skena och skarvförbindning. 
0155:00002 Malmö-Kontinentens järnväg. MKontJ. Förslag till syllfördelning. 1897-07-10
0155:00003-00007 Malmö-Kontinentens järnväg. MKontJ. Broar och viadukter. 1897
0155:00008-00009 Malmö-Kontinentens järnväg. MKontJ. Vagnar. 1897
0155:00008-00009 Malmö-Kontinentens järnväg. MKontJ. Vagnar. 1898
0156:00001-00004 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Broar med landfästen. 1920
0156:00005-00010 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Broförstärkningar vid Veberöd och Sövdeborgsbäcken samt Fylandsbäcken. 1920-03-22
0156:00011-00021 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Förslag till förstärkning av broar no 10,11,12,13,14,16,18,19,21, och 22. 1919-1920
0156:00022 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Fishplate punching. 1907
0156:00023 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Projekterad rörledning. 1906-05-23
0156:00024 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Föreslagen omläggning av Malmö-Simrishamn järnväg. Profil och normalsektion. 1914-05-23
0156:00025 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Fällbom 1/20. 
0157:00001-00030 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Malmö-Tomelilla järnväg. MöToJ. Förslag till trädgårdsanläggningar vid Malmö-Tomelilla järnvägsstationer+skrivelser. 
0158:00001 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Malmö-Tomelilla järnväg. MöToJ. Normalritning för spårplaner. 
0158:00002-00009 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Malmö-Tomelilla järnväg. MöToJ. Profiler. 1893-09-02
0158:00010-00013 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Malmö-Tomelilla järnväg. MöToJ. Förslag till mellanplattform. 
0158:00014-00015 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Malmö-Tomelilla järnväg. MöToJ. C.P Sandbergs 25 kg skena. 1892-04-05
0158:00016-00018 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Malmö-Tomelilla järnväg. MöToJ. Vändskivor. 1892 – 1896
0159:00001-00018 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Malmö-Tomelilla järnväg. MöToJ. Broar med detaljer. 1892 – 1895
0160:00001-00016 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Malmö-Tomelilla järnväg. MöToJ. Broar med detaljer. 1892 – 1893
0161:00001-00003 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Simrishamn-Tomelilla järnväg. CTJ. Broar vid tågarp, Rogevadså och Bjersjömölla. 1882 – 1896
0161:00004-00005 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Simrishamn-Tomelilla järnväg. CTJ. Öppna trummor. 1896-08-22
0161:00006 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Simrishamn-Tomelilla järnväg. CTJ. Brodetaljer. 1896-08-27
0161:00007 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Simrishamn-Tomelilla järnväg. CTJ. Pålrust till bro vid Bjersjömölla. 1882-06-15
0161:00008 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Simrishamn-Tomelilla järnväg. CTJ. Spårkorsning. 
0162:00001 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Simrishamn-Tomelilla järnväg. CTJ. Brobalkar vid Bjersjömölla. 1882-07-04
0162:00002 Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Simrishamn-Tomelilla järnväg. CTJ. Rälfästen. 
0163:00001 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Klagstorp-Rydsgårds järnväg. KRyJ. Spårväxel. 
0163:00002 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Klagstorp-Rydsgårds järnväg. KRyJ. Korsning. 
0163:00003-00004 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Klagstorp-Rydsgårds järnväg. KRyJ. Rälsskarv. 1894
0163:00005 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Klagstorp-Rydsgårds järnväg. KRyJ. Slipersfördelning. 
0163:00006 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Klagstorp-Rydsgårds järnväg. KRyJ. Grund till vändskiva vid Rydsgård. 
0163:00007 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Klagstorp-Rydsgårds järnväg. KRyJ. Ögon till rörtrummor. 
0163:00008 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Klagstorp-Rydsgårds järnväg. KRyJ. Personplattform och lastkaj. Normalsektioner. 
0164:00001-00011 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Klagstorp-Rydsgårds järnväg. KRyJ. Broar. 1894
0165:00001-00004 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Klagstorp-Rydsgårds järnväg. KRyJ. Bandelar. Planer. 1894
0165:00005-00011 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Klagstorp-Rydsgårds järnväg. KRyJ. Bandelar. Planer och profiler. 1893 – 1894
0166:00001 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Malmö-Trelleborg järnväg. MTJ.Varningstavla. 
0166:00002-00003 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Malmö-Trelleborg järnväg. MTJ. Vägbommar vid Västervång och Trelleborg. 
0166:00004-00005 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Malmö-Trelleborg järnväg. MTJ. Vägbommar. 1886-06-12
0166:00006 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Malmö-Trelleborg järnväg. MTJ. 3 dje klass två-axlig personvagn. 1911-02
0167:00001 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Klagstorp järnväg. TKJ. Bandelar. Planer och profiler. 1887-01-24
0167:00002-00003 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Klagstorp järnväg. TKJ. Bandelar. Profiler. 1890-07-01
0167:00004 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Klagstorp järnväg. TKJ. Varningstavla. 1890-08-28
0167:00005 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Klagstorp järnväg. TKJ. Ritning utvisande telegrafstolparnas avstånd från banan. 
0167:00006-00010 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Klagstorp järnväg. TKJ. Normalsektioner. 1890
0167:00011 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Klagstorp järnväg. TKJ. Sektion av skena. 1890-01
0167:00012-00013 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Klagstorp järnväg. TKJ. Slipersfördelning. 1890-06-10
0167:00014-00015 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Klagstorp järnväg. TKJ. Ritning för laftning av vanlig slipers och skarvslipers. 1890-06-10
0167:00016 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Klagstorp järnväg. TKJ. Rälssektion och skarvförbindning. 
0167:00017-00019 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Klagstorp järnväg. TKJ. Broar. 
0168:00001-00003 Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Rydsgård järnväg. TRJ. Profiler. Södra Åby. 
0169:00001-00002 Malmö-Ystads järnväg. MYJ. Stålräls. 
0169:00003 Malmö-Ystads järnväg. MYJ. 3-axlig personvagn. 
0170:00001-00014 Mellersta Hallands järnväg. MHJ. Planer och profiler av bandelar. 
0171:00001-00008 Mellersta Östergötlands järnväg. MÖJ. Bandelar. Planer och profiler. 1891-02-16
0171:00009 Mellersta Östergötlands järnväg. MÖJ. Tvärsektioner. Bank, skärning i jord och berg, täckt och öppen trumma. 
0171:00010 Mellersta Östergötlands järnväg. MÖJ. Knorr-bromsar. 
0172:00001-00002 Mora-Vänerns järnväg. MVJ. Yngen-Daglösens järnväg. Plan och profil av bandelar. 1872
0172:00003 Mora-Vänerns järnväg. MVJ. Yngen-Daglösens järnväg. Profil över järnvägen mellan Daglösen och Yngen+Kostnadsberäkning. 
0173:00001 Mora-Vänerns järnväg. MVJ. Östra Värmlands järnväg. ÖVJ. Sektion och plan över större vägövergång. 1874
0174:00001 Munkfors järnväg. Detalj ur Adelskölds anteckningar. 
0174:00002 Munkfors järnväg. Utdrag ur karta över Munkfors bruk. 1849
0175:00001-00004 Nora Bergslags järnväg. NBJ. Nora-Ervalla järnväg. NEJ. Bandelar. Planer. 
0175:00005 Nora Bergslags järnväg. NBJ. Nora-Ervalla järnväg. NEJ. Lastbrygga vid Nora station. 
0176:00001-00005 Nora Bergslags järnväg. NBJ. Nora-Hörkens järnväg. Profiler av bandelar. 1864
0177:00001-00021 Norra Södermanlands järnvägar.NSJ. (NrSLJ) Höjdprofiler av bandelar. 1892 – 1893
0178:00001-00017 Norra Södermanlands järnvägar. NSJ (NrSLJ). Profiler av bandelar. 1893
0179:00001-00020 Norra Södermanlands järnvägar. NSJ (NrSLJ). Profiler och planer av bandelar. 1890 – 1892
0180:00001-00011 Norra Södermanlands järnvägar. NSJ (NrSLJ). Profiler och planer av bandelar. 1890 – 1891
0181:00001-00020 Norra Södermanlands järnvägar. NSJ (NrSLJ). Profiler och planer av bandelar. 1892 – 1893
0182:00001-00002 Norra Södermanlands järnvägar. NSJ (NrSLJ). Plan av bandelar. 1893-03-02
0183:00001-00003 Norra Södermanlands järnvägar. NSJ (NrSLJ).Profil av bandel. 1905
0184:00001-00002 Norra Södermanlands järnvägar. NSJ (NrSLJ). Sektionering av Saltskog station. 
0185:00001-00005 Planer+brev. 
0186:00001-00023 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Broar. 1895
0187:00001-00027 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Broar. 
0188:00001-00009 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Vägportar skala 1:50. 
0189:00001 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Sektion av spann i viadukt av bro. 1894
0190:00001-00002 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Karta, profil och situationsplan. 1894
0191:00001-00008 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Broar. 1893 – 1894
0192:00001-00004 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Personplattform och lastbrygga. 1890
0193:00001-00002 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Normalprofiler. 
0193:00003-00005 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Klossning och spikning i kurvor. 
0193:00006-00007 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Vändskiva i Eskilstuna. 
0193:00008 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Ritning till glidplattor. 
0193:00009 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Ritning till sliperslaftningen. 
0193:00010 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Måttsättning mellan rälsskenor. 
0193:00011-00012 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Ballastsektion i kurvor. 
0193:00013 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Ritning av skenblock. 
0194:00001-00003 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Spårplaner. 1893
0195:00001 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Sliperslaftning. 
0195:00002-00004 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Plattform och lastkaj. 
0195:00005 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Spikning av kurvor. 
0195:00006 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Normalsektioner. 
0195:00007 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Spårvägen vid Hellby. 
0196:00001-00006 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Vändskivor. 
0197:00001-00004 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Grindar och stängsel. 1891-12-18
0197:00005 Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). ... järn till sexkopplat tanklok. 1895-02-23
0198:00001 Norra Östergötlands järnväg. NÖJ. Finspång-Norsholms järnväg. FNJ. Järnvägsbank. Sektioner. 
0199:00001-00002 Norra Östergötlands järnväg. NÖJ. Örebro-Pålsboda järnväg. ÖPJ. Broar. 1899-12
0200:00001 Nässjö-Oskarshamns järnväg. NOJ. Växel- och signalsäkerhetsanläggning vid Berga station. 1923-08-09
0200:00002-00022 Nässjö-Oskarshamns järnväg. NOJ. Lok med detaljer. 1912 – 1930
0201:00001-00020 Ostkustbanan Gävle-Härnösand. Planer och profiler+protokoll. 1915 – 1916
0202:00001-00020 Ostkustbanan Gävle-Härnösand. Planer och profiler. 1915 – 1916
0203:00001-00010 Ostkustbanan Gävle-Härnösand. Planer och profiler. 1915 – 1916
0204:00001-00011 Ostkustbanan Gävle-Härnösand. Planer och profiler. 1915 – 1916
0205:00001 Ostkustbanans järnväg. OKB. 2c-kopplat tenderlokomotiv för normal spårvidd. 1928-10-19
0206:00001 Sala-Gysinge-Gävle järnväg. SGGJ. Bandelar. Plan och profil. 
0207:00001-00005 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Profiler av bandelar. 1884
0208:00001-00023 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Planer och profiler av bandelar. 1884 – 1885
0209:00001-00005 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Plan av omstakningen vid Laholm. 1883
0209:00006 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Plan och profil vid Lugnet. 
0209:00007-00008 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Utfyllning i Norra Viken. Bergsektion. 1883
0210:00001-00015 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Broar med detaljer. 1883 – 1885
0211:00001-00018 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Broar med detaljer. 
0212:00001-00019 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Broar med detaljer. 
0213:00001-00021 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Broar med detaljer. 
0214:00001-00011 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Broar med detaljer. 
0215:00001-00016 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Broar med detaljer. 1883 – 1885
0216:00001-00017 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Broar med detaljer. 1883 – 1884
0217:00001 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Ritning av rälskoppling. 
0217:00002-00003 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Normal-spårplan. 1883
0217:00004-00005 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Bergsektion. Bergsskärning. 
0217:00006-00007 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Tvärsektioner av grund till vattenkran och lastkaj. 1884
0218:00001-00008 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Stängsel och grindar. 1884
0219:00001 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Förändring av plankvagn till grusvagn. 
0220:00001-00035 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Broar med detaljer. 1885
0221:00001-00020 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Broar med detaljer. 1885
0222:00001-00016 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Broar med detaljer. 1885 – 1886
0223:00001-00002 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Profiler av bandelar. 
0223:00003 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Förslag till vägbro vid Kävlinge. 
0223:00004 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Plan över järnvägarna mellan Malmö och Arlöv. 
0224:00001-00003 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Planer och profiler av bandelar. 
0224:00004 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Plan av vägomläggning vid Svalövs station. 
0224:00005 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Profil över gamla och nya landsvägen vid Kävlinge. 
0224:00006 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Sektion av stambanans och MBJ blivande bank. 
0224:00007-00009 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Profiler. 
0225:00001 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Sektion i nya landsvägen vid vägbron i Kävlinge. 
0226:00001-00013 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Grindar och stängsel. 1885
0227:00001 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Telegrafhatt. 
0227:00002 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Stationsklocka. 1886-08-21
0227:00003 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Stationstralla. 1886-08-21
0227:00004 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Centerimalvåg. 1886-08-21
0227:00005-00007 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Vändskiva. 1885-08
0227:00008 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Täckt godsvagn Litt G. 
0227:00009-00010 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Normalsektion av plattform och lastkaj. 1885-06-27
0227:00011-00017 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Skyltar. 
0228:00001-00004 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Spårkorsningar. 
0228:00005-00007 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Spårväxlar med tunga. 
0228:00008 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Slipersfördelning. 1885-12-12
0228:00009-00010 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Växellås med detaljer. 
0228:00011 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Bottenplåt till spårkorsningar. 
0228:00012-00013 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Tungfäste till spårväxlar. 
0228:00014 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Detaljer till spårväxel. Bottenplåt. Slagbult till styrskenor. 
0228:00015-00017 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Vagnstoppare. 1885-08
0228:00018-00020 Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Räler. 1885-02-19
0229:00001-00011 Skåne-Småland järnväg. SSJ. Planer och profiler av bandelar. 
0229:00012-00019 Skåne-Småland järnväg. SSJ. Planer och profiler. Ändringsförslag. 1891 – 1892
0229:00020-00025 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Profiler av bandelar. Sånestorp-Markaryd. 
0230:00001-00016 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Planer och profiler. Kärreberga-Ösljunga-Markaryd. 
0230:00017-00018 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Normal och tvärsektioner. 
0230:00019 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Vägar till Åsljunga. 
0231:00001-00007 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Planer och profiler. 
0231:00008-00015 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Planer av bandelar. 
0231:00016-00018 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Kartor. 
0232:00001-00006 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Troligen profiler av bandelar. 
0232:00007-00009 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Planer av bandelar. Värsjötorp,Markaryd. 
0232:00010-00013 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Sektioner. 
0232:00014 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Ekets hållplats. 
0233:00001 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Syllfördelning. 
0233:00002 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Skenspik. 1891-11
0233:00003 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Stålräls. 1891-07-22
0233:00004 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Normalprofiler. Fyllning, skärning och bergsskärning. 
0233:00005-00007 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Vändskivor. 
0234:00001-00034 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Broar. 1891 – 1893
0235:00001-00013 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Broar. 1891 – 1892
0236:00001-00004 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Signaler. 1892-02
0236:00005-00010 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Förslag till syllfördelning. 1892-02-16
0236:00011-00017 Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Stängsel och grindar. 1891 – 1892
0237:00001-00004 Stockholm-Roslagen järnväg. SRJ. Länna-Norrtälje järnväg. LNJ. Broar. 1883-01
0238:00001-00023 Stockholm-Roslagen järnväg. SRJ. Länna-Norrtälje järnväg. LNJ. Broar. 1883-01
0239:00001-00003 Stockholm-Roslagen järnväg. SRJ. Länna-Norrtälje järnväg. LNJ. Grindar. 
0240:00001 Stockholm-Roslagen järnväg. SRJ. Stockholm-Rimbo järnväg. SRJ. Fjäder till godsvagnar. 
0241:00001 Stockholm-Roslagen järnväg. SRJ. Profil. 
0241:00002-00003 Stockholm-Roslagen järnväg. SRJ. Elektrisk järnvägsvagnsbelysning. Kugghjulsdrivanordning typ 8b. 1939-11-09
0242:00001 Stockholm-Roslagen järnväg. SRJ. Uppsala-Länna järnväg. ULJ. Förslag till vagnvåg. 1879-11
0243:00001 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Sala-Tillberga järnväg. Rowan-Nydqvist Dampwagen. 
0243:00002 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Sala-Tillberga järnväg. Järnvägsvagn. Eventuellt hastighetsvisare. 
0243:00003 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Sala-Tillberga järnväg. Två broar vid Hansta Mader. 
0243:00004 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Sala-Tillberga järnväg. Plåthjul. 
0243:00005 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Sala-Tillberga järnväg. Hjul med axel. 
0244:00001-00009 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Grindar. 1872 – 1874
0244:00010-00011 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Normalsektioner av banvallar. 1872-08
0244:00012 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Normalsektioner för täckdiken. 1873-05-08
0244:00013 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Skenläggning. 1873-07-10
0245:00001-00007 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Trummor. 1872-09-19
0245:00008-00010 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Bogievagnar. 
0245:00011-00014 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Lok. 1927-03-05
0246:00001-00016 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Broar. 1872 – 1874
0247:00001-00003 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Bro över hamnspåret i Smedjebacken. 1918 – 1919
0247:00004 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Profil av bandelen Ängelsberg-Fagersta. 
0247:00005 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Plan och profil. 1903
0247:00006-00035 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Planer och profiler av bandel Vansbro-Bromsbro. 
0247:00036 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Sektioner av skärning i jord, bank, tunnel och trumma. 
0247:00037 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Förslag till hållplats vid Munkbro. 1903
0247:00038-00040 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Planer och profiler av bandelar. 1903
0248:00001-00026 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Planer och profiler av bandelar. 1902 – 1917
0249:00001-00010 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Broar. 1904 – 1918
0250:00001-00012 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Broar. 1903 – 1914
0251:00001-00013 Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Broar. 1902 – 1918
0252:00001 Sundsvall-Torpshammar järnväg. STJ. Förslag till timmervagnar. 
0253:00001 Södra Dalarnes järnväg. S.D.J. (Krylbo-Rättvik). Profil över grusgropspåret Hedemora. 
0254:00001-00003 Uddevalla-Lelångens järnväg. ULB. Broar. 
0254:00004-00005 Uddevalla-Lelångens järnväg. ULB. Vägportar. 
0255:00001 Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg. U.V.H.J. Plan över banans sträckning Uddevalla-Herrljunga. 
0255:00002 Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg. U.V.H.J. Cylinder till lokomotiv. 1880-04-23
0255:00003 Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg. U.V.H.J. Lokomotiv. 
0256:00001-00003 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Förslag till inredning av sjukkupé i postvagnar. 
0256:00004 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Järnvägslok No 27-29. 
0256:00005 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Vattentagning i Gävleån. 
0256:00006 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Grindar. 
0256:00007-00011 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Kupébelysning. 1899
0256:00012 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Lagerbox enligt Adelskölds patent. 
0256:00013-00015 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Stålräls. 1885
0257:00001 Varberg-Borås-Herrljunga järnväg.VBHJ. Varberg-Borås järnväg. W.B.J. Spårförbindning korsning 1:10. 
0257:00002-00006 Varberg-Borås-Herrljunga järnväg.VBHJ. Varberg-Borås järnväg. W.B.J. Grindar. 1878
0257:00007-00019 Varberg-Borås-Herrljunga järnväg.VBHJ. Varberg-Borås järnväg. W.B.J. Broar över Häggån, Suttran,Viskan. Profiler, planer, sektioner. 
0257:00020 Varberg-Borås-Herrljunga järnväg.VBHJ. Varberg-Borås järnväg. W.B.J. Ritning till kista och kasun för bro. 1879-06
0258:00001-00008 Varberg-Borås-Herrljunga järnväg.VBHJ. Varberg-Borås järnväg. W.B.J. Broar med detaljer. 1879
0258:00009 Varberg-Borås-Herrljunga järnväg. VBHJ. Varberg-Borås järnväg. W.B.J. Grundläggning och pålning. 1878-06-04
0258:00010 Varberg-Borås-Herrljunga järnväg. VBHJ. Varberg-Borås järnväg. W.B.J. Viadukt. 
0259:00001-00003 Växjö-Alvesta järnväg. WAJ. Förslag till hästbana mellan Alvesta och Växjö. 
0260:00001-00005 Åsen-Unnen järnväg. Bandelar. Planer och profiler. 
0260:00006-00007 Åsen-Unnen järnväg. Öppna trummor. 
0261:00001-00012 Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Förslag till järnväg. Bandelar. Planer och profiler. 1899 – 1905
0262:00001-00008 Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Ängelholm-Ö.Ljungby järnväg. Bandelar. Profiler. 1902
0263:00001-00025 Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Ängelholm-Ö.Ljungby järnväg. Bandelar. Planer och profiler. 1902 – 1905
0264:00001-00025 Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Ängelholm-Ö.Ljungby järnväg. Broar med detaljer. 1902 – 1904
0265:00001-00015 Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Ängelholm-Ö.Ljungby järnväg. Broar med detaljer. 1902 – 1905
0266:00001 Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Träplattform vid Ängelholms station. 
0266:00002 Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Lastkaj vid Össjö. 
0266:00003-00005 Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Sektion av Storgatan. 
0266:00006-00011 Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Vägövergångar. 1902
0266:00012-00016 Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Sektioner av banvallen. 
0266:00017-00018 Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Förslag till trappuppgång vid körbro. 
0267:00001-00005 Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Översiktskarta över Ängelholms Kronopark. 1903
0267:00006-00007 Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Kartor. 
0267:00008-00009 Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Bom för landsvägsövergång. 
0267:00010-00011 Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Sektioner. Fria banan.Stationer. 
0267:00012 Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Spårplaner av korsningar. 
0267:00013-00015 Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Syllfördelning. 1902-09
0267:00016-00017 Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Klossning och dubbelspikning i kurvor. 
0267:00018-00020 Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Skena, skarvjärn, skarvbult och skenspik. 
0268:00001 Örebro-Skebäcks järnväg. Grindbeslag. 
0269:00001-00004 Örebro-Svartå järnväg. ÖrSvJ. Broar. 
0270:00001-00006 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Gullberna-Torsås järnväg. Bandelar. 
0270:00007 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Gullberna-Torsås järnväg. Plan och profil. 
0270:00008-00011 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Gullberna-Torsås järnväg. Profiler av bandelar. 
0270:00012 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Gullberna-Torsås järnväg. Gruskrön. 
0270:00013-00014 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Gullberna-Torsås järnväg. Kulvert. 
0270:00015-00019 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Gullberna-Torsås järnväg. Broar. 1892
0271:00001-00023 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Ändringsförslag. Planer och profiler av bandelar. 1897
0272:00001-00024 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Profiler av bandelar. 1898
0273:00001-00003 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Kartor. 
0274:00001-00004 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Normalritning av växelanläggning. 
0275:00001-00003 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Laftning av slipers och slipersfördelning. 1898
0275:00004 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Lastkaj. 1898
0275:00005 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Träplattform. 
0275:00006 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Längd och tvärprofil av vattenledningsrör. 1898-03-03
0275:00007-00008 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Skiss till skyffel. 
0275:00009-00010 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Laftning av slipers samt syllfördelning. 
0275:00011-00012 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Spikning av syllar. 
0276:00001-00013 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Broar. 1898
0277:00001-00017 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Broar. 
0278:00001-00014 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Broar. 1897 – 1898
0279:00001-00004 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Grindar med detaljer. 
0279:00005-00006 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Signaler. 
0279:00007 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Lutningsvisare. 
0279:00008 Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Kurvpåle, kilometerpåle, varningstavla och fripåle. 
0280:00001-00004 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Everöd-Åhus järnväg. Svängbro. 1883
0280:00005 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Everöd-Åhus järnväg. Vändspårskorsning. 1883-09-10
0280:00006-00007 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Everöd-Åhus järnväg. Bro vid Helge å. 
0280:00008 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Everöd-Åhus järnväg. Brodetaljer. 
0281:00001 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Eslöv-Hörby järnväg. EHJ. Grund till vändskiva i Hörby. 1896-10-19
0281:00002 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Eslöv-Hörby järnväg. EHJ. Grindar. 
0281:00003 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Eslöv-Hörby järnväg. EHJ. Syllfördelning. 
0281:00004 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Eslöv-Hörby järnväg. EHJ. Personplattform och lastkaj. 1896-05-04
0281:00005 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Eslöv-Hörby järnväg. EHJ. Växelställ. 1896-04-10
0281:00006 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Eslöv-Hörby järnväg. EHJ. Broskor. 1896-04-14
0281:00007 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Eslöv-Hörby järnväg. EHJ. Rälsskarv. 
0281:00008-00009 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Eslöv-Hörby järnväg. EHJ. Korsningar. 1896-04-10
0281:00010-00011 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Eslöv-Hörby järnväg. EHJ. Spårväxlar. 1896-04-10
0281:00012-00020 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Eslöv-Hörby järnväg. EHJ. Broar. 1896-05
0282:00001 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Gärds Härads järnväg. GHJ. Stålräls. 1894
0282:00002 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Gärds Härads järnväg. GHJ. Spårväxel. 1881-05-07
0282:00003 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Gärds Härads järnväg. GHJ. Gjutstålskorsningar. 1883-04-26
0282:00004 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Gärds Härads järnväg. GHJ. Vändskiva. 
0282:00005-00011 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Gärds Härads järnväg. GHJ. Broar. 1881
0283:00001-00003 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hästveda-Karpalunds järnväg. Planer och profiler av bandelar. 1886
0283:00004-00005 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hästveda-Karpalunds järnväg. Plan av bandel. 
0283:00006 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hästveda-Karpalunds järnväg. Profil av bandel. 
0283:00007-00008 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hästveda-Karpalunds järnväg. Sektioner. 1885
0283:00009 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hästveda-Karpalunds järnväg. Vändskiva. 
0283:00010-00012 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hästveda-Karpalunds järnväg. Sliperfördelning. 1885
0283:00013-00014 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hästveda-Karpalunds järnväg. Bro över Vinnö å. 1886
0284:00001-00006 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hästveda-Karpalunds järnväg. Broar. 
0284:00007 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hästveda-Karpalunds järnväg. Rälssektion. 
0284:00008 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hästveda-Karpalunds järnväg. Vevstake till tanklokomotiv. 1895-09-10
0285:00001 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hörby-Tollarps järnväg. HTJ(HyTJ). Bogievagn. 
0285:00002 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hörby-Tollarps järnväg. HTJ(HyTJ). Slipersfördelning. 1885-05
0285:00003 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hörby-Tollarps järnväg. HTJ(HyTJ). Rälssektion och skarvförbindning. 
0285:00004 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hörby-Tollarps järnväg. HTJ(HyTJ). Förslag till åomgrävning vid Satserup. 
0285:00005 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hörby-Tollarps järnväg. HTJ(HyTJ). Bandel. Plan och profil. 
0285:00006-00023 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hörby-Tollarps järnväg. HTJ(HyTJ). Broar. 1885 – 1886
0286:00001 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Höör-Hörby järnväg. HHyJ. Plan av Klippans station. 
0286:00002-00004 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Höör-Hörby järnväg. HHyJ. Sektioner. 1895-07-13
0286:00005 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Höör-Hörby järnväg. HHyJ. Slipersfördelning. 1882-07
0286:00006-00007 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Höör-Hörby järnväg. HHyJ. Stålräls. 
0286:00008 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Höör-Hörby järnväg. HHyJ. Detaljer till spårväxel. 
0286:00009 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Höör-Hörby järnväg. HHyJ. Korsspets av stål. 
0286:00010-00014 Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Höör-Hörby järnväg. HHyJ. Broar. 1882
0287:00001-00010 Diverse enskilda järnvägar. Broar med detaljer. 1878 – 1885
0287:00011-00012 Diverse enskilda järnvägar. Bandelar. Planer och profiler. 
0287:00013 Diverse enskilda järnvägar.Profiler över vattenledning till järnverk vid Hushagen. 
0287:00014-00021 Diverse enskilda järnvägar. Sektioner av banvallar mm. 1891
0287:00022-00023 Diverse enskilda järnvägar. Längdprofiler. 
0287:00024-00027 Diverse enskilda järnvägar. Plattformar. 1889 – 1894
0287:00028 Höör-Hörby och Simrishamn-Tomelilla järnvägar. Växelkorsning. 
0287:00029-00030 Höör-Hörby och Simrishamn-Tomelilla järnvägar. Spårväxel av stål. 1882
0288:00001 Diverse enskilda järnvägar. Lutningsvisare. 1888-11
0288:00002-00015 Diverse enskilda järnvägar. Grindar med beslag. 
0288:00016 Diverse enskilda järnvägar. Varningstavla. 1886-11
0288:00017 Diverse enskilda järnvägar. Bom för landsvägsövergång. 
0289:00001-00002 Diverse enskilda järnvägar. Lokomotiv för 600 och 1067mm spårvidd. 
0290:00001 Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg. DONJ. Ångdressin. 1908-04-03
0291:00001 Göteborg-Borås-Alvesta järnväg. GBAJ. Borås-Alvesta järnväg. BAJ. Personvagn Litt.BC. 
0291:00002-00003 Göteborg-Borås-Alvesta järnväg. GBAJ. Borås-Alvesta järnväg. BAJ. Bank på fast mosse. 1899-09-11
0291:00004 Göteborg-Borås-Alvesta järnväg. GBAJ. Borås-Alvesta järnväg. BAJ. Bank på lös mosse. 1899-07-11
0292:00001 Helsingborg-Hässleholm järnväg. Klippan-Röstånga järnväg.KRJ. Öppen godsvagn för Klippan-Röstånga järnväg. 1890-12-18
0292:00002 Helsingborg-Hässleholm järnväg. Klippan-Röstånga järnväg.KRJ. Kombinerad 1sta och 2dra klass personvagn. 
0292:00003 Helsingborg-Hässleholm järnväg. Klippan-Röstånga järnväg.KRJ. Röstånga bangård. 
0292:00004-00005 Helsingborg-Hässleholm järnväg. Klippan-Röstånga järnväg.KRJ. Förslag till vägport vid Ljungbyhed. 1891-08-27
0292:00006 Helsingborg-Hässleholm järnväg. Klippan-Röstånga järnväg.KRJ. Slipersfördelning. 1890-12-16
0292:00007 Helsingborg-Hässleholm järnväg. Klippan-Röstånga järnväg.KRJ. Förslag till vägbro vid Ljungbyhed. 1891-08-27
0292:00008 Helsingborg-Hässleholm järnväg. Klippan-Röstånga järnväg.KRJ. Bro över Rönne å. 1891
0292:00009-00012 Helsingborg-Hässleholm järnväg. Klippan-Röstånga järnväg.KRJ. Planer och profiler av bandelar. 1889-07-06
0292:00013 Helsingborg-Hässleholm järnväg. Klippan-Röstånga järnväg.KRJ. Normalprofiler. 
0293:00001-00017 Dala-Hälsingland järnväg. DHdJ. Planer och profiler av bandelar. 
0294:00001 Gävle-Dala järnväg. GDJ. Kartskiss över skogsskifterna på sträckan Ryggen-Långsjön. 1924
0294:00002-00020 Gävle-Dala järnväg. GDJ. Förslag till kurvförbättring på linjen Storvik-Falun. Kartor,planer och profiler. 1925 – 1935
0294:00021-00022 Gävle-Dala järnväg. GDJ. Skiss till fotsteg för bogievagnar. 
0295:00001 Gävle-Dala järnväg. GDJ. Bandelar. Profiler. 1899-07-15
0295:00002 Gävle-Dala järnväg. GDJ. Vägport vid Nynäs. 1933-01
0295:00003 Gävle-Dala järnväg. GDJ. Situationsplan över Gävle. 
0295:00004-00006 Gävle-Dala järnväg. GDJ. Förslag till ombyggnad av godsbangård i Gävle. 1900-04-12
0295:00007 Gävle-Dala järnväg. GDJ. Förslag till ombyggnad av centralbangård i Gävle. 1900-02-26
0296:00001 Halmstad-Bolmen järnväg. HBJ. Skiftsignal. 
0296:00002-00003 Halmstad-Bolmen järnväg. HBJ. Semafor. 1885
0296:00004-00005 Halmstad-Bolmen järnväg. HBJ. Kombinerad 1sta och 3dje klass vagn. 1888-09-15
0297:00001 Stockholm-Västerås-Bergslagen järnväg. SWB. Ritning till brunnstak. 
0297:00002-00003 Stockholm-Västerås-Bergslagen järnväg. SWB. Persontågslok. 
0297:00004 Stockholm-Västerås-Bergslagen järnväg. SWB. Tender till lok Litt. A2. 
0297:00005 Stockholm-Västerås-Bergslagen järnväg. SWB. Kiosk. 
0298:00001 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Stationshus vid Sorunda-Hemfosa-Handen. 1916-12-11
0299:00001 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Stationshus vid Uppsala-Margretehill banan. 1873-02
0300:00001 Ostkustbanan. OKB. Norra Hälsinglands järnväg. NHJ. Rälsskarvbult. 
0301:00001 Nora Bergslags järnväg. NBJ. Nora-Ervalla järnväg. NEJ. Bandelar. Profil. 1856-01-19
0302:00001 Glimåkra-Älmhult järnväg. Rälsektion. 
0302:00002 Glimåkra-Älmhult järnväg. Normalritning för broar. 1902
0302:00003 Glimåkra-Älmhult järnväg. Normalsektioner. 1902
0302:00004-00009 Glimåkra-Älmhult järnväg. Planer och profiler av bandelar. 
0302:00010-00011 Glimåkra-Älmhult järnväg. Kartor. 
0303:00001-00004 Genarp-Ystad järnväg. Järnvägsförslag. Bandelar. Planer och profiler. 
0303:00005-00006 Förslag till Malmö-Genarp-Ystads järnvägens indragning till Ystad med station norr om staden. 1903
0304:00001-00006 Genarp-Ystads, Kalmar-Torsås, och Kalmar-Berga järnvägar. Järnvägsförslag. Stationshus. 1905
0304:00007 Genarp-Ystad järnväg. Banvaktstuga. Järnvägsförslag. 
0304:00008 Genarp-Ystad järnväg. Godsmagasin. Järnvägsförslag. 
0304:00009 Genarp-Ystad järnväg. Malmö-Genarp järnväg.Signaler. Järnvägsförslag. 
0304:00010 Genarp-Ystad järnväg. Telegrafledning. Stängsel. Järnvägsförslag. 
0304:00011 Genarp-Ystad järnväg. Rörtrummor. Järnvägsförslag. 
0304:00012 Genarp-Ystad järnväg. Normalsektioner. Järnvägsförslag. 
0304:00013 Genarp-Ystad järnväg. Betongtrummor. Järnvägsförslag. 
0304:00014 Genarp-Ystad järnväg. Normalsektioner av personplattform och lastkaj.Järnvägsförslag. 
0305:00001-00009 Västra Centralbanan järnväg.VCJ. Planer och profiler av bandelar. 
0305:00010-00011 Västra Centralbanan järnväg.VCJ. Kartor. 
0306:00001-00010 Göteborg-Särö järnväg.GSJ. Byggnader. Stationshus, banvaktstuga, ekonomihus, godsmagasin och uthus. 1902-03
0307:00001 Höganäs-Mölle järnväg. Profil av bandel. 1907-09
0307:00002-00005 Höganäs-Mölle järnväg. Stationsplaner+beskrivning. 1908
0307:00006 Höganäs-Mölle järnväg. Plan och profil. Förslag till järnvägsesplanaden i Mölle. 1908-01
0307:00007 Höganäs-Mölle järnväg. Plan och profil av bandel. 1907-11-01
0307:00008 Höganäs-Mölle järnväg. Förslag till grusgropspår. 1907
0307:00009 Höganäs-Mölle järnväg. Normalritningar för vägövergångar. Stängsel. 1907
0307:00010 Höganäs-Mölle järnväg. Bestämmelser.Diagram och tabell för skenläggning. Klotsning, utvidgning av skarvar. 1907-09
0307:00011 Höganäs-Mölle järnväg. Strandskoning vid Höganäs. Skala1/200. 1907-09
0307:00012 Höganäs-Mölle järnväg. Förslag till bro. 1908-02
0307:00013 Höganäs-Mölle järnväg. Normalsektioner. Banvall. Trummor. 1907
0308:00001-00003 SJ. Bro mellan Göteborg och Hisingen. 
0308:00004-00007 SJ. Bro över Säveån vid Rolfs Kulle. 
0308:00008 SJ. Bro över Asplången vid Jonsered. 1867-08
0308:00009 SJ. Bro över Säveån vid Nolby. 
0308:00010 SJ. Bro över Säveån vid Lerum. 
0308:00011-00013 SJ. Bro över Letälven vid Degerfors. 1866
0308:00014-00015 SJ. Broar. Västra stambanan. 
0308:00016 SJ. Bro över Rastälven vid Göranstorp. 
0308:00017 SJ. Bro över Gullbergså. Västra stambanan från Göteborg. 
0308:00018 SJ. Bro över Södertälje kanal. Södra kanalslänten. 
0309:00001 SJ. Bro över Mjölnarpsån. 
0309:00002 SJ. Bro Tillhörande Karlsborgs fästning. 
0309:00003 SJ. Järnvägsbro över nya hamnen vid Linköping. 
0309:00004 SJ. Bro över Jädraån vid Järbo. 
0309:00005 SJ. Broar över Jösse och Kroppstadälvarna. 
0309:00006 SJ. Bro vid Frövi. 
0310:00001 SJ. Svängbro. 1911-11
0310:00002 SJ. Bro vid Frövi. Skala 1:50. 
0310:00003 SJ. Bro med 25'spann. 
0310:00004 SJ. Vägöppning under banan. 
0310:00005 SJ. Bro över banan för allmän väg. Plan och profil. 
0310:00006 SJ. Vägport. 
0310:00007 SJ. Vägport. 
0310:00008 SJ. Vägport för lands och häradsvägar. 
0310:00009 SJ. Vägport vid Eslöv. 
0310:00010 SJ. Landfäste till vägport under stambanan. 
0310:00011 SJ. Vägbro. 
0310:00012 SJ. Vägbro Askersund-Vretstorp. 
0310:00013 SJ. Ritning till granitögon för 24"rör. 
0310:00014 SJ. Ritning till granitögon för 15 tums rör. 
0310:00015 SJ. Ritning till granitögon för 21 tums rör. 
0311:00001-00006 SJ. Brodetaljer. 
0311:00007 SJ. Brobarriär vid Järfra. 1906
0311:00008 SJ. Belastningsschema för broberäkningar. 
0311:00009 SJ. Förteckning över vägbroar inom V distriktet. 1930-01-20
0312:00001 SJ. Viadukt över Frykstabanan. Färg. 
0312:00002 SJ. Bro över Klarälven. Västra grenen. Färg. 
0312:00003 SJ. Bro över Torrvarpsund. Färg. 
0312:00004 SJ. Bro över Göta älv. Färg. 
0312:00005 SJ. Bro över sjön Tisken vid Falun. Färg. 
0312:00006 SJ. Bro över Daglösälven. Färg. 
0312:00007 SJ. Bro över Slottsbrosundet. Färg. 
0312:00008 SJ. Bro över Skepplandaån. Färg. 
0312:00009 SJ. Bro över Klarälven. Östra grenen. Färg. 
0312:00010 SJ. Bro över Säveån. Färg. 
0312:00011 SJ. Bro över Frövi-Ludvika järnväg. 
0312:00012 SJ. Bro över Dalälven vid Domnarvet. Färg. 
0312:00013-00014 SJ. Bro över Gullbergsån. Färg. 
0312:00015 SJ. Bro över gamla segelleden vid Köpmannabro. Färg. 
0312:00016 SJ. Bro över Ludvikaån. Färg. 
0312:00017 SJ. Bro över Ransundet. Färg. 
0312:00018 SJ. Bro över Östanåbäcken. Färg. 
0312:00019 SJ. Viadukt över Storån vid Velanda. Färg. 
0312:00020 SJ. Vägport för minst 12 fots vägbredd. Färg. 
0312:00021 SJ. Vägbro. Färg. 
0312:00022 SJ. Överbyggnad. Färg. 
0312:00023 SJ. Järnvägsskena med tillbehör. Färg. 
0313:00001-00009 SJ. Årsta-bron. Kombinerad järnvägs och gatubro. Alternativ 1 "Arkadbron" skala 1:100 i färg. Grundläggning av pelare 4-10 och 17-20. 
0313:00010-00019 SJ. Årsta-bron. Kombinerad järnvägs och gatubro. Alternativ 2 "Järnbron" skala 1:100 i färg. Grundläggning av pelare 4-10 och 17-20. 
0313:00020-00029 SJ. Årsta-bron. Järnvägsbro. Grundläggning av pelare 4-10 och 17-20. Färg. 
0313:00030 SJ. Årsta-bron. Diagram. Tidplan för pneumatiskt grundlagda pelare. 1925-1926. 1925-02-10
0313:00031-00032 SJ. Årsta-bron. Alternativ 1 "Arkadbron". Samt alternativ 2. Statistiska beräkningar av pelare 4-10 och 17-20. 
0314:00001 SJ. Profiler av gator och broar i Stockholm. Färg. 1867-02-01
0314:00002 SJ. Ritning till murverket för vägbroarna vid Bellevue, Söderbrunn och Katterumpsdalen. Färg. 
0314:00003 SJ. Ritning till murverket för vägporten vid Albano. Färg. 
0314:00004 SJ. Rustbädd över mossarna vid Uggleviken och Storängen. Färg. 
0314:00005 SJ. Ritning till murverket för vägporten vid Norrtulls station. Färg. 
0315:00001 SJ. Ritning till murverket för vägbron vid västra änden av Norrtulls station. Färg. 1880
0315:00002 SJ. Ritning till murverket för vägporten vid Norrtullsgatan. Färg. 
0315:00003 SJ. Ritning till murverket för vägbron vid Karlberg. Södra grenen. Färg. 
0315:00004 SJ. Ritning till murverket för vägbro vid Karlberg. Norra grenen. Färg. 
0315:00005 SJ. Ritning till murverket för vägbro vid Karlberg. Färg. 
0316:00001-00003 SJ. Stockholm N. Balkar och balkskor. Stockholms Norra station. Färg. 1878
0316:00004-00005 SJ.Stockholm N. Galler och pelare. Stockholms Norra station. Färg. 1878
0316:00006 SJ. Stockholm N. Kronlister till viaduktens trappor. Färg. 1878-12-17
0316:00007 SJ. Stockholm N. Barriärpelare åt viadukten. Stockholms Norra station. Färg. 1878-06-20
0316:00008 SJ. Stockholm N. Balkar, Kolonn, pelare och trappa till viadukten: Stockholms Norra station. Färg. 
0316:00009 SJ. Stockholm N. Viadukt över Stockholms Norra station. Färg. 
0317:00001-00006 SJ. Normalsektioner för bank, skärning, trumma och viadukt. 1931
0318:00001-00007 SJ. Lastprofiler och mall för fria rummet. 1865 – 1904
0318:00008 SJ. Järnvägsöverbyggnad. 
0318:00009-00010 SJ. Materialens dimensioner för stationers och konstarbetens byggnad. 1857
0319:00001-00003 SJ. Dammar mellan sjön Aspen och Bjurbäcksälven samt vid Firingsfors. 1855 – 1856
0319:00004-00006 SJ. Slussar vid sjön Aspen. Asphyttan. 
0319:00007 SJ. Tvärsektion över föreslagen kanal mellan sjöarna Daglösen och Stora Lungen. 1851
0319:00008 SJ. Kanalanläggning förbi Asphyttan. Plan och profil. Färg. 
0319:00009-00012 SJ. Kanalanläggning förbi Bjurbäcken och Åminnefors. Färg. 
0320:00001-00002 SJ. Profil över föreslagen kanal mellan sjöarna Daglösen och Stora Lungen och specialen No2 i Färg. 1851
0320:00003-00004 SJ. Dammluckor i Färg. 
0320:00005 SJ. Föreslagen kanal i färg mellan sjöarna Daglösen och Stora Lungen. 1833 – 1851
0320:00006-00007 SJ. Profil i färg av föreslagen kanal mellan sjöarna Daglösen och Stora Lungen. 1851-12-22
0320:00008-00009 SJ. Sänkslussar vid Bjurbäcken och Asphyttan. 1854-03-02
0321:00001-00006 SJ. Plankartor över södra stambanan. 1857 – 1873
0321:00007-00015 SJ. Södra stambanan. Profiler. 1857
0321:00016 SJ. Förslag till arbetsplan för Södra stambanan. Från Falköping. 1858
0322:00001-00009 SJ. Västra stambanan. Plankartor. 1857 – 1859
0322:00010-00011 SJ. Västra stambanan. Förslag till arbetsplan. 1858
0323:00001-00015 SJ. Västra stambanan. Profiler. 
0324:00001-00010 SJ. Västra stambanan. Profiler. Färg. 
0325:00001 SJ. Västra stambanan. Profil i färg. Stockholm till 1 3/4 mil söder om Södertälje. 1858
0325:00002 SJ. Västra stambanan. Profil söderut från Stockholm. 1858
0325:00003 SJ. Västra stambanan. Från Stockholm mellan Stockholm och Bergasjön. 1858
0325:00004-00005 SJ. Västra stambanan. Plan och profil över Stockholm. 1858
0325:00006-00013 SJ. Västra stambanan. Plan och profil. Hammarby sjö-Igelsta. 1858
0325:00014 SJ. Västra stambanan. Arbetsplan. 1858
0326:00001-00015 SJ. Räler. Diverse modeller. 1881 – 1933
0327:00001-00004 SJ. Räler. Diverse modeller. 1896 – 1899
0328:00001-00008 SJ. Räler. Sandbergs modell. 1871 – 1894
0328:00009-00010 SJ. Räler. Sandbergs modell. 1894
0329:00001-00017 SJ. Rälskarvar+PM. 
0330:00001-00005 SJ. Korsningar. 1866 – 1906
0331:00001-00015 SJ. Spårväxlar. 1852 – 1934
0332:00001-00002 SJ. Rälslyftare. 
0332:00003 SJ: Bockningsmaskin för växeltungor. 1890-10-03
0332:00004-00007 SJ. Vagnstopp. 1885 – 1887
0333:00001-00007 SJ. Vagnvågar. 1885 – 1909
0334:00001-00005 SJ. Vattenkastare. 1862 – 1871
0335:00001-00026 SJ. Vändskivor. 1865 – 1891
0336:00001-00005 SJ. Stengigg, stenvagn,tippvagn. 
0336:00006-00008 SJ. Hejare. 
0336:00009-00016 SJ. Pål och lyftkranar med detaljer. 
0336:00017-00018 SJ. Brandspruta. 
0336:00019 SJ. Snöplog. 
0336:00020 SJ. Ejektor. 
0336:00021 SJ. Plattformsskyltar. 
0336:00022 SJ. Fundament till bensindynamo. 1913-09-18
0336:00023 SJ. Kollåda. 1908-09-15
0336:00024 SJ. Postfångare. 
0336:00025 SJ. Amerikansk vindkraftmaskin. 
0336:00026 SJ. Lutningsvisare. 
0336:00027 SJ. Detaljer till kolbås. 
0336:00028 SJ. Kollossningsbana. 
0336:00029-00030 SJ. Norrkvarns stånggång. 
0337:00001-00006 SJ. Kontaktledning för klaffbro över Södertälje kanal. 1927-10-10
0338:00001-00007 SJ. Kopplingsschema. Krylbo-Bollnäs-Arbrå. 
0338:00008 SJ. Kopplingsschema. Gävle Södra-Gävle Central. 1937-06-01
0338:00009 SJ. Kopplingsschema. Uppsala sekundärstation. 1934-10-29
0339:00001-00004 SJ. Transformatorstation i Torneträsk, Abisko och Vassijaure. 1912-02-08
0340:00001 SJ. Skiss utvisande fria rummet för strömavtagaren för elektrolok. 1932-07-19
0340:00002 SJ. Tabell över bärtrådsindelning och bärtrådslängder. 
0340:00003 SJ. Isolatorregel på ledningsbrygga för lastspårsbrytare. 
0340:00004 SJ. Linjal för dubbel bärline-upphängning. 
0340:00005 SJ. Trissa för bårlina. 
0340:00006 SJ. Bärtrådsklämma vid Y-upphängning. 
0340:00007 SJ. Ringkaus. 
0340:00008 SJ. Bygel till förankringsklämma. 
0340:00009 SJ. Rörhållare med led för ledningsupphängning vid broar. 1929-05-11
0340:00010 SJ. Länk för horisontell utliggare till 1" rör. 1920-05-03
0340:00011 SJ. Hållare för utliggare. 1920-06-07
0340:00012 SJ. Förbindningsklämma mellan kont. tråd och rör 25,5 diameter. 
0340:00013 SJ. Isolatorklämma för övre isolatorn vid förankringspunkt. 1920-03-12
0340:00014 SJ. 1" rörhållare vid broar. 1927-05-07
0340:00015 SJ. Länk för horisontell utliggare till 1 1/4" rör. 1920-05-04
0340:00016 SJ. Kontakttrådsklämma för sektionsisolator. 1933-05-13
0340:00017 SJ. Kontaktledningsisolator för 10 000 volt. 
0340:00018 SJ. Dubbel viktavspänning för kontaktledning. 1913-05-08
0340:00019 SJ. Fast avspänning för kontaktledning. 1913-04-04
0340:00020 SJ. Förankringspunkt för kontaktledning. 1913-04-04
0340:00021 SJ. Elekrifieringen av Sveriges statsbanor. Ställningen 15 maj 1939. 
0340:00022 SJ. Kontaktledning med stödisolatorer samt återgångs och belysningsledning på trästolpe. 
0340:00023 SJ. Förankningsklämma. 
0340:00024 SJ. Kaus vid broar. 1926-02-15
0340:00025 SJ. Liksidig gaffelklämma för upphängningsanordning vid rörliga broar. 1929-04-16
0340:00026 SJ. Kontaktledningsisolator för 16 000 volt. 
0340:00027 SJ. Isolatorbygel för 1040 kg avspänning. 1920-05-07
0341:00001 SJ. Konsol för utliggare över dubbelspår. 1925-04-30
0341:00002-00003 SJ. Ledningsbryggor. 1937
0342:00001 SJ. Kostnadsuppgifter på semafor och försignalanordningar. 
0342:00002-00004 SJ. Normalbetäckningar för växel och signalsäkerhetsanläggningar. 
0343:00001 SJ. Elektrisk télegraf. Télégraphe électrique a signaux directs et aiguilleur mécanique pour chemins de fer. 1853-11-26
0343:00002 SJ. Signalsäkerhetsanläggning i förbindelse med förregling av svängbron över Rönne å. 1908
0343:00003 SJ. Förreglingsanordning på den nya svängbron vid Linköping. 
0343:00004 SJ. Fasta signaler vid svenska statsbanornas svängbroar. Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarna. Plan och profilritningar över broarna tillstötande områden. Liljeholmen+förblad. 
0343:00005 SJ. Fasta signaler vid svenska statsbanornas svängbroar. Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarna. Plan och profilritningar över broarna tillstötande områden. 
0343:00006 SJ. Fasta signaler vid svenska statsbanornas svängbroar. Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarna. Plan och profilritningar över broarna tillstötande områden. 
0343:00007 SJ. Fasta signaler vid svenska statsbanornas svängbroar. Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarna. Plan och profilritningar över broarna tillstötande områden. 
0343:00008-00009 SJ. Fasta signaler vid svenska statsbanornas svängbroar. Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarna. Plan och profilritningar över broarna tillstötande områden. 
0343:00010 SJ. Fasta signaler vid svenska statsbanornas svängbroar. Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarna. Plan och profilritningar över broarna tillstötande områden. 
0343:00011 SJ. Fasta signaler vid svenska statsbanornas svängbroar. Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarna. Plan och profilritningar över broarna tillstötande områden. 
0343:00012 SJ. Fasta signaler vid svenska statsbanornas svängbroar. Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarna. Plan och profilritningar över broarna tillstötande områden. 
0343:00013 SJ. Fasta signaler vid svenska statsbanornas svängbroar. Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarna. Plan och profilritningar över broarna tillstötande områden. 
0343:00014 SJ. Fasta signaler vid svenska statsbanornas svängbroar. Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarna. Plan och profilritningar över broarna tillstötande områden. 
0344:00001-00015 SJ. Envingade semaforer. 1878 – 1886
0344:00001-00016 SJ. Envingad semafor vid Storlien. System Rosdahl. 1907-04-18
0344:00017 SJ. Envingad semafor vid Holmsveden. System Rosdahl. 1917-03-22
0344:00018 SJ. Semafor enligt Jüdels ritn. 11261. Levererade till en del stationer vid Bohusbanan. 1912-04-20
0344:00019 SJ. Strömslutaren på semaforen söder om Uppsala. 
0345:00001-00004 SJ. Tvåvingade semaforer. 1905 – 1906
0346:00001 SJ. Fäste för semafor- och försignallyktor. 1899-08-22
0346:00002 SJ. Förändring av semafor. 1907-02-18
0346:00003 SJ. Kopplingsschema över genomgående signalledning. 1913-11-08
0346:00004 SJ. Semafor. 1906-08-20
0346:00005 SJ. Rörelserna i signalanläggning vid trådbrott. 1908-10-28
0346:00006-00007 SJ. Genomfartssignal och försignal. Förslag till målning. 1912
0346:00008 SJ. Uppgift på brukliga dimensioner av infart-, utfart-, och försignalinrättningar. 1900-03-23
0346:00009 SJ. Brukliga dimensioner på semaforer och försignaler. 1906-10-11
0347:00001-00013 SJ. Skiv- och försignaler. 
0348:00001-00014 SJ. Skiv- och försignaler. 1899 – 1940
0349:00001 SJ. Kurvtavla. 1902-04-29
0349:00002 SJ. Fripåle. 
0349:00003 SJ. Distanspåle. 1902-04-29
0349:00004 SJ. Kilometerstolpe. 
0349:00005 SJ. Signaltavlor, förslag till målning. 
0350:00001 SJ. Signaltavla. 
0350:00002 SJ. Lutningsvisare. 1902-04-29
0350:00003-00005 SJ. Hållplatssignal. 
0350:00006-00007 SJ. Laterne für haupt und vorsignale. 1909
0351:00001-00009 SJ. Växlar och växeldetaljer. 1907 – 1912
0351:00010 SJ. Olika sorters växlar i det tre-skeniga spårsystemet mellan Karlstad östra och Karlstad yttre hamn. 1908-12-08
0352:00001 SJ. Spårspärr för ett spår med kontrollås. 1913-10-25
0352:00002 SJ. Spärrklotsar. 1907-03-04
0352:00003-00004 SJ. Spärrbommar. 1907
0353:00001 SJ. Befästningsmuff till växel och spärrbomslykta. 1899-08-22
0353:00002 SJ. Växellykta, ASG modell för engelska växlar. 1913-08-09
0353:00003 SJ. Manöversignal. 1910-10-30
0353:00004 SJ. Spårspärrsignal. 1909-05-26
0353:00005 SJ. Signalbilder för lyktor till växlar i treskeniga spårsystem. 1910-04-30
0354:00001-00002 SJ. Varningsskylt vid vägövergångar. 
0354:00003 SJ. Befästningsmuff till vägbomslykta. 1899-08-28
0354:00004 SJ. Vägbom med linledning. 
0354:00005 SJ. Anordning av Fällbommar vid Jakobsgatan. 1903-07-02
0354:00006 SJ. Gestell für die schranke ander schrägen eisenbahnbrücke in Jakobsgatan. 1906-07-12
0355:00001-00002 SJ. Grindar vid järnvägen Karlberg-Värtan. 
0355:00003 SJ. Stenmur och trästängsel. 
0355:00004-00015 SJ. Grindar. 1913-02-03
0356:00001-00009 SJ. Kopplingsschema för säkerhetsanläggning. Stockholms stationer. 1893 – 1908
0357:00001-00009 SJ. Kopplingsschema för säkerhetsanläggning i Uppsala. 1911
0358:00001 SJ. Ringverk mellan skivsignalerna i Storvik. 1902-11
0358:00002-00003 SJ. Ringverk mellan skivsignalerna och till vägövergång i Norrköping. 1892 – 1908
0358:00004 SJ. Kopplingsschema för säkerhetsanläggning i Åsbro, Pålsboda, Kumla, Hallsberg och Vretstorp. 
0358:00005 SJ. Schema för ledningarna till ringverken på linjen Östersunds södra växel-Frösöbron. 1908-02-06
0358:00006-00007 SJ. Visarbord och strömledare i Vännäs. 1896-09-28
0358:00008 SJ. Signalanordning i Mjölby. 1903-10
0358:00009 SJ. Kopplingsschema för säkerhetsanläggning i Södertälje, Norsholm och Linköping. 
0358:00010 SJ. Strömledare i Mellansel. 
0358:00011 SJ. Säkerhetsanläggning i Hansjö. 1922-11-18
0358:00012 SJ. Säkerhetsanläggning i Eda. 1916-01-27
0358:00013 SJ. Säkerhetsanläggning i Söderhamn. 1921-04-21
0358:00014 SJ. Signal-och vägbomsanläggningar vid Tivoli. 1912 – 1913
0358:00015 SJ. Signal- och växelförregling vid Skivarp. 
0358:00016 SJ. Föreskrifter för användning av ställverket i Stävie. 1907-09
0358:00017 SJ. Ledningstrumma av betong framför ställverket vid Bergvik. 1921-03-20
0358:00018 SJ. Säkerhetsanläggning i Gråtbäck. 1922-11-17
0358:00019 SJ. Signalställ- och växelförreglingsanläggning vid Värnamo station. 
0358:00020 SJ. Ringledningen vid Hallsbergs järnvägsstation. 
0358:00021 SJ. Växel- och signalsäkerhets-anläggning vid Olskroken. 1909-11-30
0358:00022 SJ. Signalanordning för vattentorn. 1901-08
0359:00001 SJ. Stellwerkanlage auf station Väsby. 1888-09-27
0359:00002 SJ. Magneto- induktions apparat. 1887-09-01
0359:00003-00004 SJ. Nyckeltavla. 
0359:00005 SJ. Drivsegment över signaler samt anordning för drivning av signalhjul. 1919-06-04
0359:00006 SJ. Isolirte schienstrecke in verbindung mit einem schien endurchbiegungskontakt. 
0359:00007 SJ. Druckknopfsperre. Flügelkuppelungen schienendurchbiegungskontakt. 1906-02-03
0359:00008 SJ. Schaltungsanordning. 1906-01-31
0359:00009-00010 SJ. Blockspärranordning och mekanisk tryckknappsärr. 1908
0359:00011 SJ. Anordning med kontrollås och dubbel signalställbock. 
0359:00012 SJ. Blocksignalinstallation ETJA-20. Monteringsritning. 1933-04-26
0359:00013 SJ. Baltiska utställningen. 1914-01-09
0360:00001-00013 SJ. Telegrafexpeditioner. 1899 – 1922
0360:00014 SJ. Telegrafexpeditionen i Sala. 1924-08-05
0361:00001-00027 SJ. Telegrafexpeditioner. 1906 – 1921
0361:00028-00029 SJ. Telegrafexpeditioner. 1906
0361:00028-00029 SJ. Telegrafexpeditioner. 1922
0362:00001 SJ. Telegrafexpeditionen i Åland. 1910-04-02
0363:00001-00005 SJ. Telegrafexpeditioner. 1919-07
0363:00006-00007 SJ. Telegrafexpeditionen i Krylbo. 1923-05-05
0364:00001-00032 SJ. Telegrafexpeditioner. 1900 – 1922
0364:00033-00036 SJ. Telegrafexpeditioner. 1923
0365:00001-00027 SJ. Telegrafexpeditioner. 1899-1921
0365:00028-00030 SJ. Telegrafexpeditioner. 1913
0366:00001-00004 SJ. Telegrafexpeditioner. 1909 – 1922
0366:00005-00006 SJ. Telegrafexpeditionen i Uppsala. 1922-10-07
0367:00001-00021 SJ. Telegrafexpeditioner. 1897 – 1916
0368:00001-00030 SJ. Telegrafexpeditioner. 1905 – 1923
0369:00001-00018 SJ. Telegrafexpeditioner. 1902 – 1920
0369:00019-00021 SJ. Telegrafexpeditioner. 1909 – 1929
0370:00001-00023 SJ. Telegrafexpeditioner. 1900 – 1916
0371:00001-00030 SJ. Telegrafexpeditioner. 1895 – 1911
0371:00031 SJ. Telegrafexpedition i Fosieby. 1909-12
0372:00001-00031 SJ. Telegrafexpeditioner. 1900 – 1921
0372:00032-00033 SJ. Telegrafexpeditioner. 1923
0372:00032-00033 SJ. Telegrafexpeditioner. 1929
0373:00001-00032 SJ. Telegrafexpeditioner. 1900 – 1923
0374:00001-00010 SJ. Telegrafexpeditioner. 1908 – 1916
0375:00001-00016 SJ. Telegrafexpeditioner. 1895 – 1920
0376:00001-00020 SJ. Telegrafexpeditioner. 1903 – 1920
0377:00001-00013 SJ. Telegrafexpeditioner. 1904
0377:00001-00013 SJ. Telegrafexpeditioner. 1910
0377:00001-00013 SJ. Telegrafexpeditioner. 1916
0378:00001-00017 SJ. Strömledare. 1909 – 1923
0379:00001-00004 SJ. Diverse telegrafritningar. 1895
0379:00005-00006 SJ. Kontaktlådor för bantelefoner. 1923 – 1924
0379:00007-00009 SJ. Överdragningsreläer. 1899
0379:00010-00012 SJ. Diagram för telegrafstationer. 
0379:00013 SJ. Signaturer och visaretelegraf-signaler för stationer och militär- mötesplatser norr om Krylbo. 1902
0379:00014-00015 SJ. Telegrafsignaler. 1916- – 1930
0379:00016 SJ. Morsetelegrafsignaler och signaturer för stationer med apparat i direkt eller sektions-ledning. 1911
0380:00001-00005 SJ. Förslag till järnvägsmuseum på Stockholms central. Kartor och ritningar. 1905-11-04
0381:00001-00003 SJ. Förslag till järnvägsmuseum i f.d retorthuset vid Klaragasverket i Stockholm. Kartor och ritningar. 1924 – 1926
0382:00001-00013 SJ. Järnvägsmuseums lokaler. 1932-11-18
0383:00001-00011 SJ. Järnvägsmuseums lokaler. 1934 – 1936
0384:00001-00005 SJ. Förslag till vagn och lokhall i Tomteboda för Järnvägsmuseum. 1938-09-07
0385:00001-00005 SJ. Järnvägsmuseums lokaler. 1942
0386:00001-00009 SJ. Förslag till vagn och lokhall vid Tomteboda för Järnvägsmuseum. 1944 – 1946
0387:00001-00007 SJ. Järnvägsmuseums lokaler. 
0388:00001-00005 SJ. KTH förslag till järnvägsmuseum i Älvsjö. Kartor och ritningar. 1960
0389:00001-00006 SJ. KTH förslag till järnvägsmuseum i Älvsjö. Kartor och ritningar. 1960
0390:00001-00021 SJ. Verkstadsutställningen. 1942
0391:00001-00004 SJ. Ritningar till montrar. 1927
0391:00001-00004 SJ. Ritningar till montrar. 1940 – 1941
0391:00005-00009 SJ. Ritningar till lokmodeller. 1917
0392:00001-00006 SJ. Modell för Årstabron och för spårdelar. 1928
0392:00001-00006 SJ. Modell för Årstabron och för spårdelar. 1932
0392:00007-00011 SJ. Ritningar till stationsmodell. 1933 – 1935
0392:00012-00014 SJ. Ritningar till modell. av banvaktstuge-område. 1928 – 1929
0393:00001-00006 SJ. Skyltar till järnvägsmuseum. 1934
0393:00001-00006 SJ. Skyltar till järnvägsmuseum. 1936
0394:00001 SJ: Kylanordning för vattengas vid vattengassvetsning. 1942-03-12
0394:00002-00003 SJ. Mattor. 1933-10-09
0394:00004 SJ. Nils Eriksons vagn. 1934-11-16
0394:00005 SJ. Skiss över området för minnesstenen vid ILLberg. 1928-11-17
0394:00006 SJ. Ledning av statens järnvägar. 
0394:00007 SJ. Informationstavla om lokomotivets historik. 
0394:00008 SJ. Skåp för sigill och stämplar. 
0394:00009 SJ. Fiskbukräl. 
0394:00010 SJ. Reklamvagn. 1933-08-08
0394:00011 SJ. Sockel för utställning av fartygsmodell på stamplattformen. Malmö central. 1929-09-10
0394:00012-00013 SJ. Beskrivning av Järnvägsmuséet. 
0396:00001-00026 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Broar. Ritningar, anteckningar och småskisser. 1852 – 1858
0397:00001-00010 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Lyftanordningar. 1836 – 1837
0397:00001-00010 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Lyftanordningar. 1859
0398:00001-00006 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Vändskivor. 1857 – 1858
0399:00001-00003 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Växlar. 1858
0399:00004 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Banvall. Normalsektioner. 
0399:00005-00006 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Korsningar. 1858-05-18
0399:00007-00011 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Räler. 
0400:00001-00014 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Lokstall och vattenstationer. 1838 – 1845
0401:00001-00035 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Lok och lokdetaljer. 1856 – 1858
0402:00001-00021 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Lok och lokdetaljer. 1856 – 1858
0403:00001-00007 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Godsvagnar och vagndetaljer. 1854
0403:00001-00007 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Godsvagnar och vagndetaljer. 1858
0404:00001 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Liljeholmens svängbro. 
0404:00002 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Vattenstation. 
0404:00003 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Korsningar. 1857
0404:00004 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Rälsspikuppdragare. 
0404:00005-00006 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Räler. 1857
0405:00001 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Ånglok nr 293. Gävle-Dala järnväg. 1858
0405:00002-00007 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Personvagnar. 
0405:00008-00012 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Godsvagnar. 
0406:00001-00013 SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Vagndetaljer. 1857
0407:00001-00002 SJ. Snöplogar till ånglok. 1865-10-30
0407:00003 SJ. Michalk's smörjpress. 
0407:00004 SJ. Verkstads-ångmaskin för reparationsverkstaden i Malmö. 
0407:00005 SJ. Ångvagn för Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. 1915-11-14
0407:00006-00008 SJ. Ångdressiner. 
0407:00009 SJ. Diagram över dragkraft/hastighet för ånglok. 
0408:00001-00011 SJ. Ånglok och lokdetaljer. 1870 – 1914
0408:00012 SJ. Ritning på lokomotiven nr 11-13 till Köping-Uttersbergs järnväg. KUJ. 1974
0409:00001-00031 SJ. Ånglok och lokdetaljer. 1873 – 1934
0410:00001-00005 SJ. Ånglok och lokdetaljer. 1916
0410:00006-00016 SJ. Ånglok och lokdetaljer. 1889 – 1911
0411:00001-00010 SJ. Ånglok och lokdetaljer. 1868 – 1889
0411:00011-00014 SJ. Ånglok och lokdetaljer. 1888 – 1897
0412:00001-00003 SJ. Ånglok litt Gt, Gp med detaljer. 1948
0412:00001-00003 SJ. Ånglok litt Gt, Gp med detaljer. 1949
0412:00004-00005 SJ. Ånglok litt MN. 1899
0412:00006 SJ. Blästerrörsanordning för lok litt E. 
0412:00007 SJ. Ånglok litt. O. 1878-02-13
0412:00008 SJ. Ånglok litt H. 1881-08-15
0412:00009-00010 SJ. Ånglok litt Pb med detaljer. Färg. 1884 – 1885
0412:00011 SJ. Rundpanna och yttre eldstad till lok litt Pa. 1895-02-25
0412:00012 SJ. Cylinder till lok litt Kc. Färg. 1889-03-19
0412:00013-00014 SJ. Detaljer till lok litt N (Qn). 1878
0412:00015 SJ. Ånglok 4,5,6 och 41, 42 43 litt Ba. 1876-08-04
0412:00016 SJ. Vevstakslager till lok litt F. 1880-11
0412:00017 SJ. Ångpanna till lok litt Oc. 1888-09-11
0412:00018 SJ. Tender till lok litt A2. 
0412:00019 SJ. Ånglok litt A. 1881-10-24
0412:00020 SJ. Säkerhetsventil till lok litt Y. 1883-01-15
0412:00021 SJ. Omkastningsskruv för lok litt R. 1880-07-01
0413:00001-00012 SJ. Ånglok litt B. 1868 – 1919
0414:00001-00015 SJ. Ånglok litt B. 1859 – 1883
0415:00001-00007 SJ. Ånglok litt C och Cc. 1874 – 1905
0416:00001-00006 SJ. Personvagnar. 1942 – 1944
0417:00001-00009 SJ. Personvagnar. 1916
0417:00001-00009 SJ. Personvagnar. 1930
0418:00001-00005 SJ. Restaurangvagnar. 
0419:00001-00004 SAJ. Kombinerade vagnar. 1873
0419:00001-00004 SAJ. Kombinerade vagnar. 1889
0419:00001-00004 SAJ. Kombinerade vagnar. 1924
0419:00005 SJ. Utställningsvagn för Nationalmuseum. Vagn litt Bo7. 1933-07-13
0420:00001-00004 SJ. Salongsvagnar. 
0420:00005-00006 SJ. Sovvagn till nattåg. Parisermodell. 1883-02-20
0420:00007 SJ. 1:a klass sovvagn. 
0421:00001-00004 SJ. Bagagevagnar F och 1870 års modell. 1862
0421:00001-00004 SJ. Bagagevagnar F och 1870 års modell. 1871
0421:00001-00004 SJ. Bagagevagnar F och 1870 års modell. 1877
0421:00005 SJ. Fångvagn. 1871-02-22
0421:00006-00008 SJ. Personvagn. Experiment. 
0421:00009-00011 SJ. Kombinerade vagnar. 1:a och 2:a klass sovvagn. Post- och packvagn. DFo. Post-och 3:e klass personvagn. CD6a. 1894
0421:00009-00011 SJ. Kombinerade vagnar. 1:a och 2:a klass sovvagn. Post- och packvagn. DFo. Post-och 3:e klass personvagn. CD6a. 1899
0422:00001-00004 SJ. Kombinerade vagnar. 1:a och 2:a klass personvagn. 2:a och 3: klass personvagn. BC01. 2:a och 3:e klass bogievagn. BC. Post och packvagn. DFo. 1893
0422:00001-00004 SJ. Kombinerade vagnar. 1:a och 2:a klass personvagn. 2:a och 3: klass personvagn. BC01. 2:a och 3:e klass bogievagn. BC. Post och packvagn. DFo. 1894
0422:00005-00006 SJ. 1:a klass sovvagn. A. 2:a klass sovvagn. B. 1893
0422:00005-00006 SJ. 1:a klass sovvagn. A. 2:a klass sovvagn. B. 1894
0422:00007-00008 SJ. Personvagnar. 
0423:00001-00003 SJ. Malmvagnar. 1887
0423:00004 SJ. Plank och timmervagn. 
0423:00005 SJ. Plankvagn. N. 
0423:00006-00008 SJ. Godsvagn Nn. 1887 – 1889
0423:00009 SJ. Godsvagn KN. 1878-05-01
0423:00010-00011 SJ. Täckta godsvagnar. 
0424:00001-00002 SJ. Öppen godsvagn N, Nn, D, B, J. 
0424:00003-00004 SJ. Godsvagnar. Vecturas I3-vagnar. Vekturas I4-vagnar. 1916-10
0424:00009-00010 SJ. Smörvagn H1 med broms. 1895-03-09
0425:00001 SJ. Täckt godsvagn. 
0425:00002 SJ. Ballastvagn med enkel broms. 1872-07-05
0425:00003-00004 SJ. Kolvagn. 1864-03-21
0425:00005 SJ. Trätransportvagn. 1870-11-08
0425:00006 SJ. Ballastvagn. 1871-11-27
0425:00007-00008 SJ. Godsvagnar KN, I. 1866 – 1874
0425:00009-00010 SJ. Plankvagnar, N. 1876-08-05
0425:00011 SJ. Kolvagn, LL. 1876-07-24
0425:00012 SJ. Kanonvagn Q. 1877-06-02
0426:00001 SJ. Märkning av sammanbindnings-skarvjärn. 1944-07-24
0426:00002 SJ. Räl och skarvjärn för bandelen Harmänger-Bergsjö. 1934-02-08
0426:00003 SJ. Kurvklots till 25 kgms räls. 1926-11
0426:00004-00007 SJ. Syllfördelning under 22,8 och 24,8 kg räls. 1960-03
0426:00008-00021 SJ. Bromsar. Westinghouse och Kunze-knorr. 
0427:00001-00003 SJ. Räler. 1915
0427:00001-00003 SJ. Räler. 1947
0427:00004 SJ. Anordning av karbidbelysning för personvagnar. 1918-02-05
0427:00005 SJ. Axelboxlager till bakaxeln för österrikisk snöplog. 1877-05-22
0427:00006 SJ. Detaljer till Lilliehööks värmeledning för personvagnar med helt träunderrede. 
0427:00007 SJ. Vagnaxel och hjul. 1890 års modell. 
0427:00008 SJ. Fjäderupphängning för godsvagnar. 1874 års modell. 1892-10-16
0427:00009 SJ. Detalj till vacuumbroms. 1883
0427:00012 SJ. Hjul, hjulring och hjulnav. 
0427:00013 SJ. För bromscupen på täckta godsvagnar. 
0427:00014 SJ. Dragkrok och säkerhetskrok. 
0427:00015 SJ. Generator typ RS-7. 1940-04-27
0427:00016 SJ. Skärning av svängningsdämpare. Bogierälsbuss. 1938-09-20
0427:00017 SJ. Måttritning för vagnar. 1935-02-19
0427:00018-00020 SJ. Mattor till snedkupéer och halvkupé för vagnar Ao1b, Ao1c och ACo3. 1922 – 1924
0428:00001 SJ. Koppling. 
0428:00002 SJ. Högerväxel av 1896 års modell med 5,9 m lång tunga. 
0428:00003 SJ. Säkerhetsanläggningar. Färg. 
0428:00004 SJ. Apparat för av och påkrympning av hjulringar. 1903-10-10
0428:00005-00007 SJ. Schema över Hardy's och Brooke's snabbromsventiler samt över anordning för snabblossning. 1914
0428:00008 SJ. Axelboxlager för fram och mellanaxeln till österikisk snöplog. 1877-05-22
0428:00009 SJ. Stag till snöplog. Malmö-modell. 
0428:00010 SJ. Snöplog att fästa på lok. 1889-01-24
0428:00011 SJ. Snöplog med rörliga sidor. 1881 års modell. Färg. 1888-05-02
0428:00012 SJ. Fästning av bufferbalk och buffers för godsvagnar. Färg. 1886-04-08
0428:00013 SJ. Ingående dörr till bromskupén i vagnar F och G. I färg. 1886-04-30
0428:00014 SJ. Säkerhetskoppel till lok och vagnar. 1890-06-20
0428:00015 SJ. Fotsteg vid skjutdörren till godsvagnar G1 och H1. 1892-11-08
0428:00016 SJ. Fjäderupphängning för godsvagnar. 1892-09-20
0428:00017 SJ. Staket till plattformar för kombinerade 2:a och 3:e klass vagnar. 1879 års modell. 1888-02-11
0428:00018 SJ. Plattform till 3:e klass personvagn. 1884 års modell. 1890-08-07
0428:00019 SJ. Fönster till norrlandsvagnar och 2:a klass BC vagnar. 1888 års modell. 1890-12-04
0428:00020 SJ. Vacuumbromscylinder för personvagnar. 1886-05-13
0428:00021 SJ. Detaljer till värmeledning efter Lilliehööks system. 1885-04
0428:00022 SJ. Snöplog. Österrikisk modell. 1889-01-18
0429:00001 SJ. Ändring av värmeledning, system Tell till personbogievagn. 1925
0429:00002-00003 SJ. Element i vestibul. Vagnar Co1 81-86. 1931-07
0429:00004 SJ. Slangkopplingar och hållare till 1" vacuumslang. 
0429:00005 SJ. Luftsugare Groves modell. 1932-03-15
0429:00006 SJ. Vagnskorg. Korridorsida. Vagn Ao3 nr 2904. 1931-02-18
0429:00007-00008 SJ. Elektrisk järnvägsvagnsbelysning. 1935
0429:00007-00008 SJ. Elektrisk järnvägsvagnsbelysning. 1937
0429:00009 SJ. Rullagerbox med klämhylsor modell H rull. B. 1934-10-15
0429:00011 SJ. Tabell över anordningsdetalj och övriga ritningar till ytterlådor för ackumulatorbatterier. 1929-03-05
0429:00012 SJ. Personvagnsboggie modell Görlitz 3. 1933-09-02
0429:00013 SJ. Fotsteg. 1929-03-25
0429:00014 SJ. Dörrbuffers. 1927-10-12
0429:00015 SJ. Kåpa över elektrisk kamin. 1930-07-31
0429:00016 SJ. Anordning av bälgar till personvagnar med skjutgaveldörr. 1930-02-03
0429:00017-00018 SJ. Stålvagnar. Rammtak. Gavelvägg (med skjutdörr). 1930
0429:00019 SJ. Dörrbeslag. Skyddsgaller för lanterninfönster. Skyddsplåt över rörligt lantrerninfönster. 1918
0429:00019 SJ. Dörrbeslag. Skyddsgaller för lanterninfönster. Skyddsplåt över rörligt lantrerninfönster. 1927
0430:00001 Ritning för tillbyggnad och förändring av Valla stationshus. 
0430:00002 Västra stambanan. 4:e klassens stationshus av trä. Byggd vid Vretstorp 1862. Färg. 
0430:00003 Södra stambanan. Ritning till 5:e klassens stationshus av trä. Sävsjö stationshus. 1864-02-05
0430:00004 Kilafors stationshus. 1876-12-07
0430:00005 5: klassens stationshus av trä med boställsrum. Habo stationshus. 
0430:00006 Stationshus i Halmstad. Färg. 1888-06
0430:00007 Stationshus vid Åmotfors. Färg. 
0430:00008 Stationshus vid Kimstad. 1884-10-29
0430:00009-00010 5:e klassens stationshus av trä. Sävsjö och Liatorp stationshus. Tillbyggnad och ändring av trafiklokalerna. 1863
0430:00009-00010 5:e klassens stationshus av trä. Sävsjö och Liatorp stationshus. Tillbyggnad och ändring av trafiklokalerna. 1885
0430:00011-00012 Södra stambanan. Södertälje och Sösdala stationshus. 
0431:00001 Näsvikens stationshus. Madrasser till sittbänkar. 
0431:00002 Hybo stationshus. Madrasser till sittbänkar. 
0431:00003 Stationshus vid Hovsta. 1902-10-14
0431:00004 Stationshus vid Rogsta. Färg. 
0431:00005 Anderslövs stationshus. Färg. 1883-08
0431:00007-00009 Lokomotivstall vid Ed. Dalslandsbanan. 
0431:00010-00011 Lokomotivstall i Åmål. Färg. 
0431:00012 Lokomotivstall och reparationsverkstad vid Örebro station. Färg. 
0432:00001 Förslag till utvidgning av Göteborgs hamn. 
0432:00002 Karta över jordavsöndring ifrån Nr 66 Västra Born nr 1. 
0433:00001-00010 Lok och lokdetaljer. 1856
0433:00001-00010 Lok och lokdetaljer. 1874
0433:00001-00010 Lok och lokdetaljer. 1881
0433:00001-00010 Lok och lokdetaljer. 1893
0434:00001 Snöplog. Örebro-Hult. Färg. 
0435:00001-00002 Vägglampor. 
0435:00003-00013 Personvagnar. C, CD och C4. Ångvagn. 1873 – 1926
0436:00001-00002 Ritning till godsmagasin nr 2 och 4. Bergslagernas järnvägar. I 4 och I 6a. 1905-10
0436:00003-00004 Yttre inskriptioner till 1:a klass stationshus av trä. Bergslagernas järnvägar. H13 och H14. 
0436:00005 Inskriptioner på dörrar i 1:a klass stationshus av trä. Bergslagernasjärnvägar. H12. 
0436:00006 Stentrappor till stationshus. Bergslagernas järnvägar. H 17 A. 
0436:00007 Ritning till expeditionsbord och bagagedisk. Bergslagernas järnvägar. H 16. 
0436:00008 1:a klassens stationshus av trä. Bergslagernas järnvägar. H 11. 
0437:00001-00012 Bergslagernas järnvägar. Plåtbroar. A B-I, A K-N. 
0437:00013-00014 Bergslagernas järnvägar. Skenstolar för plåtbroar. AO, AP. 
0438:00001-00004 Bergslagernas järnvägar. Yttre inskriptioner till 2:a och 3:e klassens stationshus av trä. H33, H34, H35, H45 och H46. 
0438:00005-00011 Bergslagernas järnvägar. 1:a, 2:a, 3:e och 4:e klassens stationshus på landet. H2, H18, H19, H27, H40, H47. Färg. 1874
0439:00001-00004 Bergslagernas järnvägar. Detaljer till 1:a, 2:a, 3:e och 4:e klassens stationshus på landet. H6, H8, H35, H47. 
0439:00005 Bergslagernas järnvägar. Ritning till 1:a, 2:a klassens stationshus på landet. H21. 1874-10
0439:00006-00007 Bergslagernas järnvägar. Ritning till väggöppningar för resgodsinlämning och biljettförsäljning i 1:a, 2:a och 3:e klassens stationshus på landet. H7, H28. 
0439:00008 Bergslagernas järnvägar. Ritning för påbyggnad av mittenpartiet på 1:a klass stationshus. H19A. 1900-03-12
0439:00009-00010 Bergslagernas järnvägar. Detaljer till 1:a klassens stationshus av sten. H 22(H32A9), H24. 1875-03
0440:00001 Bergslagernas järnvägar. Sockelsten till stationshus vid Säffle. H92. 
0440:00002-00005 Bergslagernas järnvägar. Stationshus i Göteborg med detaljer. H161. Färg. 1878-12
0440:00006 Bergslagernas järnvägar. I6. Ritning till godsmagasin nr 4. 
0440:00007 Bergslagernas järnvägar. O24. Skiss till godsmagasin. 1873-01
0440:00008 Bergslagernas järnvägar. H146. Förslag till perrongtak på Säffle station. 1907-02
0441:00001-00002 Bergslagernas järnvägar. Aq, Ar. Skenstolar för plåtbroar. 
0441:00003 Bergslagernas järnvägar. As. Glidskornas läge på landfästen för broar. 
0441:00004 Bergslagernas järnvägar. Aa. Landfästen. 
0441:00005 Bergslagernas järnvägar. Bro över Norsälven. Färg. 
0441:00006-00007 Bergslagernas järnvägar. Bro över Dalälven vid Domnarvet. Färg. 1921
0441:00008 Bergslagernas järnvägar. A20a. Bro över sjön Svartsången. 
0442:00001-0004 Bergslagernas järnvägar. C151, 69,610. Vägportar. 
0442:00005-00007 Bergslagernas järnvägar. G1, G2. Vägport vid Falun. 
0443:00001 Bergslagernas järnvägar. N6. Öppen trumma. 
0443:00002 Bergslagernas järnvägar. N9. Kulvert på Göteborgs bangård. Färg. 
0443:00003 Bergslagernas järnvägar. Snöplog för lokomotiv. 
0443:00004 Bergslagernas järnvägar. Ystad-Eslövs järnväg. Vändbord. 
0443:00005 Bergslagernas järnvägar. Ystad-Eslövs järnväg. Vägbom med linledning. 
0444:00001-00023 Bergslagernas järnvägar. Göteborg-Kil. Bandelar. Profiler. 
0445:00001-00022 Bergslagernas järnvägar. Göteborg-Kil. Bandelar. Profiler. 
0445:00023 Bergslagernas järnvägar. Bibana från Bergslagsbanan till Hästberg. Bandelar. Plan och profil. Ritat på båda sidor om bladet. 
0445:00024 Bergslagernas järnvägar. Daglösen-Filipstad. Bandelar. Plan och profil. Ritat på båda sidor om bladet. 
0446:00001-00004 Bergslagernas järnvägar. Bangårdar. Göteborgs station. 1887
0446:00001-00004 Bergslagernas järnvägar. Bangårdar. Göteborgs station. 1907
0446:00005-00006 Bergslagernas järnvägar. Bangårdar. Grängesbergs station. 
0446:00007 Bergslagernas järnvägar. Bangårdar. Öxnereds station. M49. 
0446:00008 Bergslagernas järnvägar. Tågdiagram för Göteborg B station fr o m den 1 maj 1907. M104. 1907-06
0447:00001-00005 Bergslagernas järnvägar. Växelspår. F32, F35, F35A. 1900
0447:00001-00005 Bergslagernas järnvägar. Växelspår. F32, F35, F35A. 1907
0447:00006-00011 Bergslagernas järnvägar. Spårväxlar. F34, F34a,F38,F45 1907-03
0448:00001-00003 Bergslagernas järnvägar. Växelkorsningar. F33, F33a, F39. Färg. 1907-03
0448:00004-00007 Bergslagernas järnvägar. Spårkorsningar. F48, F48a, F50. 
0449:00001 Bergslagernas järnvägar. Växelställ med dragstång. F5. 
0449:00002-00004 Bergslagernas järnvägar. Korsspetsar. F12, F41, F64. 
0450:00001 Bergslagernas järnvägar. Milpåle. L3. 
0450:00002-00003 Bergslagernas järnvägar. Kolgårdsstängsel. L15, L17. 1879-12-13
0450:00004 Bergslagernas järnvägar. Större vägövergång. G24. Färg. 
0450:00005-00006 Bergslagernas järnvägar. Bommar. L6, L7. 
0450:00007 Bergslagernas järnvägar. Stängsel. L5a. 
0450:00008 Bergslagernas järnvägar. Staket för hägnad i Falun. 
0450:00009 Bergslagernas järnvägar. Grind och staket vid Göteborgs bangård. 1881-03-08
0450:00010-00013 Bergslagernas järnvägar. Grindar. L8, L9. 
0450:00014 Bergslagernas järnvägar. Lutningsvisare, fripålar. L1. 
0451:00001-00006 Bergslagernas järnvägar. Förslag till järnväg från Deje station till sjön Visten. Karta, planer och profiler. Häfte. 1916-10
0452:00001 Bergslagernas järnvägar. Karta över Grängesbergs gruvfält med förslag till spårförbindelser mellan Bergslagsbanan och gruvfältet. 1890-06-19
0453:00001 Bergslagernas järnvägar. Bandelar. Profil. Rämshyttan-Idkerberget. 
0453:00002 Bergslagernas järnvägar. Bandelar. Plan och Profil. Barkargärdet-Runn. 
0453:00003-00004 Bergslagernas järnvägar. Bandelar. Planer och Profiler. Lungsälven-Kroppa. Järnvägen Kil-Falun. 
0453:00005-00012 Bergslagernas järnvägar. Bandelar. Planer och Profiler. 
0454:00001-00002 Bergslagernas järnvägar. Korsspetsar. 
0454:00003 Bergslagernas järnvägar. Engelsk spårväxel. F10. 
0454:00004 Bergslagernas järnvägar. Engelsk spårväxel. F10. Bergslagernas järnvägar.Växelskenor med stolar och stag. F11. 
0454:00005 Bergslagernas järnvägar. Engelsk spårväxel. F10. Bergslagernas järnvägar.Växelskenor med stolar och stag. F11. Bergslagernas järnvägar. Växelspår. F4. Bergslagernas järnvägar.Växelskenor med stolar och stag. F11. 
0454:00006 Bergslagernas järnvägar. Engelsk spårväxel. F10. Bergslagernas järnvägar.Växelskenor med stolar och stag. F11. Bergslagernas järnvägar. Växelspår. F4. Bergslagernas järnvägar.Växelskenor med stolar och stag. F11. Bergslagernas järnvägar. F51. Spårkorsning 
0454:00007 Bergslagernas järnvägar. Engelsk spårväxel. F10. Bergslagernas järnvägar.Växelskenor med stolar och stag. F11. Bergslagernas järnvägar. Växelspår. F4. Bergslagernas järnvägar. Spårkorsning i Ludvika. F53. Färg. 1903-09
0455:00001-00007 Bergslagernas järnvägar. Engelsk spårväxel. F10. Bergslagernas järnvägar.Växelskenor med stolar och stag. F11. Bergslagernas järnvägar. Växelspår. F4. Bergslagernas järnvägar. Korsningar. F14, F15, F26, F27, F28, F37, F52. Färg. 1903-05
0456:00001-00021 Bergslagernas järnvägar. Engelsk spårväxel. F10. Bergslagernas järnvägar.Växelskenor med stolar och stag. F11. Bergslagernas järnvägar. Växelspår. F4. Bergslagernas järnvägar. Räler med tillbehör. 1874 – 1903
0457:00001-00018 Bergslagernas järnvägar. Engelsk spårväxel. F10. Bergslagernas järnvägar.Växelskenor med stolar och stag. F11. Bergslagernas järnvägar. Växelspår. F4. Bergslagernas järnvägar. Räler med tillbehör. 1905 – 1906
0458:00001-00013 Bergslagernas järnvägar. Engelsk spårväxel. F10. Bergslagernas järnvägar.Växelskenor med stolar och stag. F11. Bergslagernas järnvägar. Växelspår. F4. Bergslagernas järnvägar. Räler med tillbehör. 1876 – 1906
0459:00001-00002 Dalslands järnväg. Situationskarta och plan samt profiler av botten av inloppet till Sunnanå hamn. Färg. 1886-02-25
0459:00003 Dalslands järnväg. Sektion av passagerar- och godsplattformar. Färg. 
0460:00001 Södra Dalarnes järnväg. Bro över Avestaån. 1878-03-28
0460:00002 Södra Dalarnes järnväg. Bro över Brunnaån. 1878-04-10
0460:00003 Södra Dalarnes järnväg. Bro över Lustbäcken. 1878-04-10
0461:00001-00025 Lidköpings järnvägar. LJ. Börringe-Östratorps järnväg. BÖJ. Ystad-Eslövs järnväg. YEJ. Lokskisser. 1927 – 1947
0462:00001-00033 Malmö-Ystads järnväg. MYJ. Norsholm-Västervik-Hultfreds järnvägar. NWHJ. Malmö-Simrishamns järnväg. MSJ. Sölvesborg-Olofström-Älmhults järnväg. SOEJ. Kristianstad-Hässleholms järnväg. CHJ. Lokskisser. 1927 – 1932
0463:00001-00020 Bandelen Lindholmen-Andersby. Stockholm-Roslagens Järnvägar. SRJ. Banvall, bro, tunnel, bangårdar mm. Sektioner, planer, profiler och bilder. Figur 1-44. 
0464:00001-00028 Bandelen Lindholmen-Andersby. Stockholm-Roslagens Järnvägar. SRJ. Banvall, bro, tunnel, bangårdar mm. Sektioner, planer, profiler och bilder. Figur 45-109. 
0465:00001-00013 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. 1899 – 1902
0466:00001-00014 Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar. SWB. Tureberg-Ängelsberg. Bandelar. Planer och profiler. 
0467:00001-00013 Södertälje kanal. Gatubron i Södertälje med detaljritningar. 1923 – 1925
0468:00001-00015 Södertälje kanal. Gatubron i Södertälje med detaljritningar. 1920 – 1924
0469:00001-00033 Södertälje kanal. Gatubron i Södertälje med detaljritningar. 1922 – 1924
0470:00001-00019 Södertälje kanal. Gatubron i Södertälje med detaljritningar. 1922 – 1924
0471:00001-00015 Stationsbyggnader i Östersund. Boställshus, lokomotivstall, kontorshus, verkstadsbyggnad, reparationsverkstäder. 1880 – 1890
0472:00001-00012 Stationsbyggnader i Bollnäs. Reparationsverkstäder, stationshus, virkesbad, lampisthus, bränslebodar, förrådshus 1881 – 1890
0472:00013 Köping-Uttersbergs järnväg. KUJ. Lokomotivstall. 
0473:00001-00003 Köping-Uttersbergs järnväg. KUJ. Köping-Uttersbergs-Riddarhyttans järnväg. KURJ. Lok nr 1, 2 och 5. F1. 
0473:00004-00007 Köping-Uttersbergs järnväg. KUJ. Köping-Uttersbergs-Riddarhyttans järnväg. KURJ. Vagnar. C och N. 
0473:00008-00009 Lok och salongsvagn. 1880 – 1881
0473:00010 Bensinmotorvagn nr 23. Östra centralbanan. 1923
0474:00001-00006 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Kartor över Södertörns villastad och Nynäs villastad. 
0474:00007 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Förslag till anordningar för malmlastning och kollossning vid Nynäshamn. 1916-04-12
0474:00008-00016 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Bangårdar. Västerhaninge, Södertörn, Nynäsgård, Älgviken, Trångsund, Nynäshamn, Drevviken, Kullsta. 1907 – 1956
0475:00001-00006 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Indelning i banvaktssträckor. 1921 – 1945
0475:00007-00009 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Banbevaknings-indelning. 1934
0475:00007-00009 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Banbevaknings-indelning. 1958
0475:00010-00012 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Normalsektioner för det fria rummet samt lastprofiler. 
0475:00013 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Normalsektioner för bank, skärning i jord och berg, tunnel samt trumma. 
0475:00014 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Ritning till banvaktsstuga. 1900-06
0475:00015 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Fästmedel för räler. Underläggsplattor. 1940-01-23
0475:00016 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Sprickor i hjul. 1949
0475:00017 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Hänvisningsskylt. Handen. 1956-01-03
0476:00001-00024 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Bandelar. Planer och profiler. 1899 – 1902
0477:00001-00018 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Bandelar. Planer och profiler. 1899
0477:00001-00018 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Bandelar. Planer och profiler. 1902
0477:00001-00018 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Bandelar. Planer och profiler. 1945
0477:00019 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Bandelar. Längdprofil. 1945-07-03
0478:00001-00005 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Bangårdar. Nynäshamn, Handen, Nynäsgård. 1901 – 1920
0478:00006-00010 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Förslag till anordningar för malmlastning och kollossning vid Nynäshamn. 1916
0478:00011-00012 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Förslag till kajbyggnad vid Nynäs. 1916-06
0478:00013-00014 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Kartor över Nynäs hamnområde. 1899 – 1900
0478:00015 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Karta över kolupplag i Nynäshamn. 1928-08-21
0479:00001 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Borrningskarta jämte profiler för kajbyggnad i Nynäshamn. 1919-03-13
0479:00002 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Förslag till kolningsbrygga för Kungl. Flottan. 1916-12-16
0479:00003 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Rälsmått. 1899-08-09
0479:00004 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Bandelar. Igelsta-Ösmo. Anslutning till Igelsta station. 1918-04-09
0479:00005-00008 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Förslag till kolfickor vid Nynäshamn. 1915 – 1916
0479:00009-00011 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Förslag till malmfickor vid Nynäshamn. 1916-07-22
0479:00012 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Förslag till malm och kolfickor vid Nynäshamn. Situationsplan. 1916-07-22
0479:00013 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Förslag till anordning för utlastning avmalm och kol vid Nynäshamn. 1915-12-11
0480:00001-00006 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Förslag till anordning för malmlastning och kollastning vid Nynäshamn. 1915 – 1916
0481:00002-00004 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Bangårdar. Älvsjö station och Nynäshamns ångbåtsstation. 1920 – 1930
0481:00005-00006 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Stockholms bangårdsförslag. Generalplan för västra stambanans nya inledning. 1901-01-29
0481:00007 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Karta över Nynäs hamn. 1903-03-18
0482:00001-00004 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Bergslagernas järnvägar. BJ. Lok. H3. 1919
0482:00001-00004 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Bergslagernas järnvägar. BJ. Lok. H3. 1931
0482:00005-00020 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Lokdetaljer. 1907 – 1916
0483:00001-00022 Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Lokdetaljer. 1905 – 1915
0484:00001-00007 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Hållplatsbyggnad vid Furuvik. 
0484:00008 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Fasaddetaljer till arbetare-bostad vid Dannemora. 
0484:00009 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Ritning till tillbyggnad av Älvkarleö stationshus. 
0484:00010 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Vattentorn och kolbod vid Harnäs. 1876-03
0484:00011 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Kolbod i Uppsala. 
0485:00001 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Ritning på rökrörens läge i södra godsstation. 
0485:00002 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Förslag till stationsbyggnad vid Skutskär. 1888-02-07
0485:00003-00005 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Arbetsritningar till Gamla Uppsala stationshus. 
0485:00006-00010 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Kolgårdar vid Gävle södra och Vattholma. 
0486:00001-00014 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Nya lokomotivstallet vid Gävle södra. 1899
0486:00001-00014 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Nya lokomotivstallet vid Gävle södra. 1914
0486:00001-00014 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Nya lokomotivstallet vid Gävle södra. 1923
0487:00001 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Förslag till stationsbyggnad vid Skutskär. 1888-02-07
0487:00002-00003 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Tierps hotell vid Tierps station. 1881
0487:00002-00003 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Tierps hotell vid Tierps station. 1884
0487:00004 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Ritning till bostadshus. 
0487:00005 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Förslag till vattentorn vid Älvkarleö. 1888-04-10
0487:00006-00007 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Stationshus vid Gamla Uppsala. 
0487:00008 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Kolbod i Gävle. 
0487:00009 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Ritning till avträde. 
0487:00010-00012 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Lokomotivstall i Uppsala. 1881
0487:00013-00014 Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Ritning för bebyggande av tomten nr 13 i nyreglerade 5:e kvartetet. Färg. 
0488:00001 Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg. SWB. Stationshus vid Nordanö. Färg. 1881-09-26
0488:00002 Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg. SWB. Ritning för tillbyggnad av Kärrgruvans stationshus. 
0488:00003-00004 Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg. SWB. Betjäningsbostäder. Färg. 1893
0488:00005-00009 Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg. SWB. Banvaktstugor. Färg. 
0488:00010 Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg. SWB. Fönsterbågar till verkstads-byggnaden i Västerås. 1874-08
0488:00011 Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg. SWB. Ritning till betjäningshus vid Ängelsberg. 1900-06-08
0489:00001-00002 Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg. SWB. Godsmagasin. 
0489:00003 Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg. SWB. Vagnbod vid bangård. 
0489:00004 Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg. SWB. Järnvägsgården i Ludvika. 1901-01-19
0489:00005-00006 Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg. SWB. Nordanö stationshus. 
0489:00007 Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg. SWB. Ställverkskur vid Sundbyberg. 
0489:00008 Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg. SWB. Tvättgropar i lokomotivstallet vid Tillberga. 1876-08
0489:00009-00010 Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg. SWB. Bostadshus vid Tillberga. 
0489:00011 Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg. SWB. Skiss till boställsbyggnad för SWBs pensionskassa. Färg. 1903-05-18
0489:00012 Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg. SWB. Lastmall. 
0490:00001-00002 Köping-Hult järnväg. KHJ. Bro över Sverkerstaån. 1854
0490:00003-00005 Köping-Hult järnväg. KHJ. Bro över Essingsån. 1854
0490:00003-00005 Köping-Hult järnväg. KHJ. Bro över Essingsån. 1855
0490:00006 Köping-Hult järnväg. KHJ. Vändplåt för lokomotiv med tender. 
0490:00007 Köping-Hult järnväg. KHJ. Dressin. 
0490:00008-00009 Köping-Hult järnväg. KHJ. Stationshus vid Arboga och Köping. 1854-02
0490:00010 Köping-Hult järnväg. KHJ. Banvaktarstuga och anhalt-station. Färg. 1854-02
0491:000001-00008 Stockholm-Roslagens järnväg. SRJ. Stationshus i Uppsala. 1923-09
0492:00001-00003 Lunds stationshus. 1872
0492:00001-00003 Lunds stationshus. 1875
0492:00001-00003 Lunds stationshus. 1925
0492:00004-00010 Malmö stationshus. Färg. 1867
0492:00004-00010 Malmö stationshus. Färg. 1887
0492:00004-00010 Malmö stationshus. Färg. 1890
0493:00001 Fundbo-bron. Färg. 
0493:00002 Karta över Djursholms Ösby bangård. 1943
0493:00003 Godsmagasin för Köpings station. 
0494:00001-00005 Stationsbyggnader vid Wallsta. Ekonomihus, godsmagasin, magasins- och vedbodsbyggnad och avträde. 1880
0494:00001-00005 Stationsbyggnader vid Wallsta. Ekonomihus, godsmagasin, magasins- och vedbodsbyggnad och avträde. 1883
0494:00001-00005 Stationsbyggnader vid Wallsta. Ekonomihus, godsmagasin, magasins- och vedbodsbyggnad och avträde. 1885
0494:00006-00008 Ritningar till banvaktsstuga och uthus med källare. 1876
0494:00006-00008 Ritningar till banvaktsstuga och uthus med källare. 1882
0494:00009 Ritning till ändring av den inköpta ångsågsbyggnaden vid Karlsvik för användning till förrådshus för kasserade effekter och skrymmande varor med mera. 1890-05-16
0494:00010 Betjäningshus vid Horndalen. 1887-05-16
0494:00011-00015 Godsmagasin vid Krokum och Getsjön. Väntkur, avträde och vedbod vid Tegefors. Förslag till vedbod vid Ånn, Trångsviken, Nälden, Pilgrimstad, Torpshammar, Östvall, Ramsjö och Hennan. 1885
0494:00011-00015 Godsmagasin vid Krokum och Getsjön. Väntkur, avträde och vedbod vid Tegefors. Förslag till vedbod vid Ånn, Trångsviken, Nälden, Pilgrimstad, Torpshammar, Östvall, Ramsjö och Hennan. 1886
0494:00016 Uthus för banmästare vid Lingbro. 1880-02-14
0494:00017 Landa stationshus. 1889-04-11
0494:00018 Godsmagasin vid Tallåsen (Edefors). 1885-04-10
0494:00019 Skiss till hållplatsstugan vid Söderala. 1899
0494:00020-00021 Boställshus för stationsmästare och stationskarl vid Myskje, Kilafors och Kinstaby. 1887
0494:00020-00021 Boställshus för stationsmästare och stationskarl vid Myskje, Kilafors och Kinstaby. 1889
0494:00022 Löfwensteins villabyggnad. 1897
0495:00001-00005 Banvaktsstuga. Kil-Fryksdalens järnväg. KFJ. 1911
0495:00006 Förslag till parkanlägning i Sunne. Kil-Fryksdalens järnväg. KFJ. 1935-11
0495:00007-00010 Bangårdar. Sunne och Kil. Bergslagernas järnvägar. BJ. 1912
0495:00007-00010 Bangårdar. Sunne och Kil. Bergslagernas järnvägar. BJ. 1918
0495:00007-00010 Bangårdar. Sunne och Kil. Bergslagernas järnvägar. BJ. 1937
0495:00011 Bangård. Torsby. Förslag till spårförändring. Göteborg-Dalarna-Gävlejärnväg. GDG. 1947-09-18
0495:00012-00013 Förslag till kolgården med spår och brygga i Kil. Kil-Fryksdalens järnväg. KFJ. Bergslagernas järnvägar. BJ. 1916
0495:00012-00013 Förslag till kolgården med spår och brygga i Kil. Kil-Fryksdalens järnväg. KFJ. Bergslagernas järnvägar. BJ. 1918
0495:00014 Grusspår vid Lysvik. Plan och profil. Bergslagernas järnvägar. BJ. 1912-06-16
0495:00015 Lastspår till Bäckegruvan. Plan och profil. Uttersberg-Riddarhyttans järnväg. URJ. 1918-05-31
0496:0001-00018  
0496:00001-00018 Äldre beteckning:BJ nr. 25/430/:1, 123/428/:1, 241/402/:1, 241/404/:1, 241/405/:1, 241/407/:1, 241/408/:1, 241/411/:1, 241/413/:1, 241/415/:1, 241/422/:1, 241/425/:1, 241/423/:2, 241/428/:1, 241/430/:1, 241/432/:1Titel/Innehåll Bangårdar. Lysvik, Strandvi 1911
0496:00001-00018 Äldre beteckning:BJ nr. 25/430/:1, 123/428/:1, 241/402/:1, 241/404/:1, 241/405/:1, 241/407/:1, 241/408/:1, 241/411/:1, 241/413/:1, 241/415/:1, 241/422/:1, 241/425/:1, 241/423/:2, 241/428/:1, 241/430/:1, 241/432/:1Titel/Innehåll Bangårdar. Lysvik, Strandvi 1912
0496:00001-00018 Äldre beteckning:BJ nr. 25/430/:1, 123/428/:1, 241/402/:1, 241/404/:1, 241/405/:1, 241/407/:1, 241/408/:1, 241/411/:1, 241/413/:1, 241/415/:1, 241/422/:1, 241/425/:1, 241/423/:2, 241/428/:1, 241/430/:1, 241/432/:1Titel/Innehåll Bangårdar. Lysvik, Strandvi 1913
0496:00001-00018 Äldre beteckning:BJ nr. 25/430/:1, 123/428/:1, 241/402/:1, 241/404/:1, 241/405/:1, 241/407/:1, 241/408/:1, 241/411/:1, 241/413/:1, 241/415/:1, 241/422/:1, 241/425/:1, 241/423/:2, 241/428/:1, 241/430/:1, 241/432/:1Titel/Innehåll Bangårdar. Lysvik, Strandvi 1914
0496:00001-00018 Äldre beteckning:BJ nr. 25/430/:1, 123/428/:1, 241/402/:1, 241/404/:1, 241/405/:1, 241/407/:1, 241/408/:1, 241/411/:1, 241/413/:1, 241/415/:1, 241/422/:1, 241/425/:1, 241/423/:2, 241/428/:1, 241/430/:1, 241/432/:1Titel/Innehåll Bangårdar. Lysvik, Strandvi 1922
0497:00001-00006 Banvaktstuga, väntsalsbyggnad och uthus till banvaktstuga. Kil-Fryksdalens järnväg. KFJ. 1911
0497:00007-00015 Kil. Hus nummer 8. Bergslagernas järnvägar. BJ. 1930
0497:00007-00015 Kil. Hus nummer 8. Bergslagernas järnvägar. BJ. 1935
0497:00007-00015 Kil. Hus nummer 8. Bergslagernas järnvägar. BJ. 1940
0497:00007-00015 Kil. Hus nummer 8. Bergslagernas järnvägar. BJ. 1941
0497:00016-00019 Boställshus. 6 och 8 stycken eldstäder. Bergslagernas järnvägar. BJ. 1920
0497:00020-00021 Boningshus för järnvägsbetjäning. Bergslagernas järnvägar. BJ. 1906-07
0498:00001-00006 Skissförslag till tunnellinje för Rimbobanan inom Stockholms stad. Karta, profiler och sektioner. 1906-12-12
0499:00001-00002 Förslag till förändring av vattenledningsrörets läge med anledning av avloppsdikets sänkning vid Ånge. 
0499:00003-00006 Vattentorn, godsmaskin, lamphus och lokomotivstall vid Ånge. 1878
0499:00003-00006 Vattentorn, godsmaskin, lamphus och lokomotivstall vid Ånge. 1889
0499:00003-00006 Vattentorn, godsmaskin, lamphus och lokomotivstall vid Ånge. 1890
0499:00007 Viskans stationshus. 1887-04-27
0499:00008 Vänt- och biljettkur vid Parteboda hållplats. 1880-04-17
0499:00009-00012 Ekonomihus, stationshus, lampisthus och avträde i Sundsvall. 1886
0499:00009-00012 Ekonomihus, stationshus, lampisthus och avträde i Sundsvall. 1887
0499:00013 Dubbelbanvaktstuga vid bandelen Sundsvall-Torpshammar. 1887-04-06
0499:00014-00015 Godsmagasin och lokomotivstall i Torpshammar. 1877
0499:00014-00015 Godsmagasin och lokomotivstall i Torpshammar. 1918
0500:00001-00005 Stationshus och ställverkshus vid Örebro södra och Dagarn. 1897
0500:00001-00005 Stationshus och ställverkshus vid Örebro södra och Dagarn. 1914
0500:00001-00005 Stationshus och ställverkshus vid Örebro södra och Dagarn. 1917
0500:00006 Bangård. Ludvika station. 1899
0500:00007-00008 Lokomotivstall i Krylbo. 1919
0500:00009 Förslag till utvändig beklädnad av Gamla Uppsala stationshus. Uppsala-Gävle järnvägar. UGJ. 
0500:00010-00011 Stationshus vid Riddarhyttan. Köping- Uttersberg-Riddarhyttans järnväg. KURJ. 1913-09
0500:00012 Skiss till utvidgning av Stockholms Centralstationshus. 1901
0500:00013 Kolbrygga vid Gävle södra. Uppsala- Gävle järnvägar. UGJ. 1907-05
0501:00001-00010 Förslag till ordnandet av Stockholms bangårdsfråga. Stadsplaneskisser. 1919
0501:00001-00010 Förslag till ordnandet av Stockholms bangårdsfråga. Stadsplaneskisser. 1922
0501:00011-00013 Husplaner. 
0502:00001-00027 Vårprogram i arkitektur II. Järnvägsmuseum vid Älvsjö. 1960-06-01
0503:00001-00024 Model of the "Rocket" locomotive. 1904
0503:00001-00024 Model of the "Rocket" locomotive. 1906
0503:00001-00024 Model of the "Rocket" locomotive. 1907
0504:00001-00008 Näsvikens stationshus. 1948
0504:00001-00008 Näsvikens stationshus. 1960
0504:00002-00003 Persontågslok och tender till lok A2. Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg. SWB. 
0504:00009 Tillbyggnad av Malmö stationshus. Färg. 1887
0505:00001 Projekt till lokomotiv. Väsman-Barkens järnväg. WBJ. 1873-01-15
0505:00004 Förslag till diseldrivet 3-vagnståg för Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. 1954-09-20
0505:00005-00006 Drivhjulsvev till lok nummer 15-17. Stockholm-Roslagens järnväg. SRJ. 
0506:00001-00005 Godsvagnar och kylvagn. J, L, G, och H. 1895
0506:00001-00005 Godsvagnar och kylvagn. J, L, G, och H. 1896
0506:00001-00005 Godsvagnar och kylvagn. J, L, G, och H. 1898
0506:00001-00005 Godsvagnar och kylvagn. J, L, G, och H. 1917
0506:00006-00012 Vagnar och vagndetaljer. Co 32, 33 och 34. Stockholm-Roslagens järnvägar. SRJ. 1918
0506:00006-00012 Vagnar och vagndetaljer. Co 32, 33 och 34. Stockholm-Roslagens järnvägar. SRJ. 1920
0506:00006-00012 Vagnar och vagndetaljer. Co 32, 33 och 34. Stockholm-Roslagens järnvägar. SRJ. 1940
0506:00006-00012 Vagnar och vagndetaljer. Co 32, 33 och 34. Stockholm-Roslagens järnvägar. SRJ. 1941
0506:00013 Personvagn. 
0506:00014-00017 Godsvagnar K, N, G och J för 1067 m/m spårvidd. 1896
0506:00018 Räls. Spänningarna uttryckta i ton. 
0507:00001 Normalsektioner för banvallens bildande. Limedsforsen-Särna järnväg. LiSJ. 1923-05-06
0507:00002 Förslag till stationsbyggnader och banbevakningsindelning. Limedsforsen-Särna järnväg. LiSJ. 1923-12-13
0507:00003 Bro över Horrmundsvallan. Limedsforsen-Särna järnväg. LiSJ. 1924-10-22
0507:00004-00005 Förslag till järnbaneanläggning mellan sjön Vällen och Gimo bruk. Förslagsskisser till bangårdar och lokomotivstall. Normalsektioner. Kostnadsberäkningar, 1 häfte. 1906
0507:00006-00008 Svenska allmogehem. Förslag 8 för gård på omkring 40 hektar. 
0507:00009-00011 Signalanläggningar. Köping-Hult järnväg. KHJ. 1851
0507:00009-00011 Signalanläggningar. Köping-Hult järnväg. KHJ. 1853
0507:00009-00011 Signalanläggningar. Köping-Hult järnväg. KHJ. 1854
0508:00001-00019 Förslag till järnväg mellan Uttersberg-sjön Väsman. 
0509:00001 Bangårds- och spåranordningar inom Nynäs Hamnområde. 1900-05
0509:00002 Förslag till spårändringar i Köping. Köping-Uttersberg-Riddarhyttans järnväg. KURJ. 1945-07-31
0509:00003-00004 Bangårdar. Lidholmens station och Kårsta station. Färg. 
0509:00005-00010 Bangårdar. Vedvåg, Linde, Bångbro, Hörk, Vasselhytte och Rällså station. Frövi-Ludvika järnväg. FLJ. 
0509:00011-00012 Bangårdar. Frövi och Bågbro station. 
0509:00013 Förslag till station vid Björnhyttan. 
0509:00014 Utdrag ur förslag till revision av fastställda stadsplaner inom Morastrands köping. Färg. 1927-09
0510:00001-00006 Bro över Dalälven vid Mora. Västra landfästet. Östra landfästet. Pelare nummer 1, nummer 2 och nummer 3. Rörliga spannet anordnat som klaffbro. 1918
0510:00001-00006 Bro över Dalälven vid Mora. Västra landfästet. Östra landfästet. Pelare nummer 1, nummer 2 och nummer 3. Rörliga spannet anordnat som klaffbro. 1919
0510:00007-00008 Karta över den mark som tages i anspråk för ny sammanbindningsbana vid Mora. 1919
0511:00001 Vägport. Trumma. Kulvert. Balkbro. Bågbro. Figur 1-5. 
0511:00002 Valvbro. Rambro. Stålbalkbro. Bropelare på berg. Bropelare på fast botten. Figur 6-10. 
0511:00003 Bropelare på pålar. Pålsko för träpåle. Skarvning av träpålar. Betongpåle. Figur 11-14. 
0511:00004 Träspånt. Enkla fångdammar. Dubbel fångdamm med pålväggar. Dubbel fångdamm med liggande timmer. Grundläggning med nedsänkt kasun. Grundläggning med flytande kasun. Landfäste av stenmurverk. Landfäste av armerad betong. Mellanstöd av stål. Mellanstöd av st 
0511:00005 Farbana. Skyddsräler. Sidogångbanor på långa sliprar. Gångbaneanordning på befintligt stenlandsfäste. Nitad stålbalk. Svetsad stålbalk. Figur 25-31. 
0511:00006 Stålöverbyggnad med 4 Dip-balkar. Stålöverbyggnad (fackverk). Stålöverbyggnad (lagerbalk). Stålöverbyggnad (bågbro). Figur 32-36. 
0511:00007 Svängbro. Klaffbro. Lyftbro. Glidupplag. Fast upplag. Rörligt upplag. Provisoriskt förbigångsspår. Utbyte av gammal stålöverbyggnad mot ny. Figur 37-44. 
0511:00008 Rörtrumma. Trumma av armerad betong. Trumdäck. Betongdäck. Figur 45-48. 
0511:00009 Rambro av armerad betong. Valvbro av armerad betong. Stentrumma. Formställning för betongram. Formställning för valvbro. Kälsvets av stumsvets. Figur 49-54. 
0512:00001-00011 Förslag till Årstabron. Motto [Bifrost]. 
0513:00001-00011 Förslag till Årstabron. Motto [Bifrost]. 
0514:00001 Sammanställning av kostnader för Malmö-Lövestads järnväg. 1890-10
0514:00002 Karta över järnvägarna Malmö-Lövestad, Malmö-Äsperöd, Malmö-Tomelilla. 1891-01
0514:00003 Järnvägskarta över södra och mellersta Skåne. 1893
0515:00001-00010 Bandelar. Planer. Inlandsbanan. Enskäla-Klövsjö-Åsarna. 1908
0516:00001-00008 Broar. Svenstaviken-Trångsviken. 
0516:00009-00026 Bandelar. Profiler. Svenstavik-Trångsviken. 
0517:00001-00019 Bandelar. Planer. Ångermanälven-Skellefte älv. 
0518:00001-00020 Bandelar. Planer. Ångermanälven-Skellefte älv. 
0519:00001-00025 Bandelar. Planer. Ströms vattudal-Ångermanälven. 
0520:00001-00021 Bandelar. Planer. Inlandsbanan. Gubbträsk-Avaviken-Vuollejaure. 1908
0521:00001-00022 Bandelar. Planer. Inlandsbanan. Gubbträsk-Avaviken-Vuollejaure. 1908
0522:00001-00017 Broar. Gubbträsk-Avaviken-Vuollejaure. 
0523:00001-00004 Broar. Mesjöbäck-Volgsjön-Bäsksele. 1908
0523:00005-00008 Bandelar. Planer. Kvarnlösa-Litsnäset. 
0524:00001-00004 Bandelar. Planer. Kuosakåbbå-Lina älv. 
0524:00005-00011 Bandelar. Planer. Kukkusjaur-Lulepotten-Gubblijaure. 1908
0524:00012-00013 Broar. Ottebol-Sälboda. 
0525:00001-00021 Bandelar. Planer. Åmoforsen - Torsby - Utterbyn - Rya fäbodar - Malung. Färg. 
0526:00001-00022 Bandelar. Planer. Åmotfors - Torsby - Utterbyn - Rya fäbodar - Malung. Färg. 
0527:00001-00026 Broar. Åmotfors - Torsby - Utterbyn - Rya fäbodar - Malung. 
0528:00001-00021 Bandelar. Profiler. Åmotfors - Torsby - Utterbyn - Rya fäbodar - Malung. 
0529:00001-00021 Bandelar. Profiler. Åmotfors - Torsby - Utterbyn - Rya fäbodar - Malung. 
0530:00001-00010 Broar. Utterbyn - Ekshärad - Malung. 
0531:00001-00022 Bandelar. Profiler. Inlandsbanan. Rya fäbodar - Särnasjön - Sveg. 1907
0532:00001-00022 Bandelar. Profiler. Inlandsbanan. Rya fäbodar - Särnasjön - Sveg. 1907
0533:00001-00019 Broar. Sveg - Brunflo. 
0534:00001-00005 Broar. Sveg - Brunflo. Sveg - Enskäla. 
0534:00006-00013 Bandelar. Sveg - Brunflo. 
0535:00001-00019 Bandelar. Planer. Malung - Orsa. 
0536:00001-00019 Broar. Inlandsbanan. Rya - Sveg. 1907
0537:00001-00006 Broar. Enskäla - Klövsjö - Åsarna. 
0537:00007-00009 Bandelar. Planer. Enskäla - Klövsjö - Åsarna. 
0538:00001-00020 Bandelar. Profiler. Malung - Orsa. 
0539:00001-00015 Broar. Malung - Orsa. 
0540:00001-00009 Bandelar. Planer. Inlandsbanan. Sveg - Enskäla. 1907
0541:00001-00016 Bandelar. Planer. Svenstavik - Trångsviken. Färg. 
0542:00001-00026 Bandelar. Planer. Tvärbana genom Jämtland - Ströms vattudal. Färg. 
0543:00001-00026 Bandelar. Profiler. Tvärbana genom Jämtland - Ströms vattudal. 
0544:00001-00011 Bandelar. Planer. Östersund - Gålöstjärn. 
0544:00012-00022 Bandelar. Profiler. Östersund - Gulåstjärn. 
0544:00023-00030 Broar. Östersund - Gulåstjärn. 
0545:00001-00030 Bandelar. Planer. Inlandsbanan. Granberget - Storuman. 1912
0546:00001-00021 Bandelar. Planer. Inlandsbanan. Rya fäbodar - Särnasjön - Sveg. Färg. 1907
0547:00001-00021 Bandelar. Planer. Inlandsbanan. Rya fäbodar - Särnasjön - Sveg. Färg. 1907
0548:00001-00022 Bandelar. Profiler. Inlandsbanan. Granberget - Storuman. 1912
0549:00001-00018 Bandelar. Profiler. Inlandsbanan. Granberget - Storuman. 1912
0550:00001-00015 Broar. Ströms vattudal - Ångermanälven. 
0551:00001-00022 Broar. Ångermanälven - Skellefte älv. 
0552:00001-00020 Bandelar. Profiler. Ångermanälven - Skellefte älv. 
0553:00001-00019 Bandelar. Profiler. Ångermanälven - Skellefte älv. 
0554:00001-00021 Bandelar. Profiler. Gubbträsk - Avaviken - Vuollejaure. Inlandsbanan. 1908
0555:00001-00022 Bandelar. Profiler. Inlandsbanan. Gubbträsk - Avaviken - Vuollejaure. 1908
0556:00001-00016 Bandelar. Planer. Sveg - Brunflo. Färg. 1906
0557:00001-00017 Bandelar. Planer. Sveg - Brunflo. Färg. 1906
0558:00001-00008 Bandelar. Planer och profiler. Aronsjöliden - Grundsjö. 
0558:00009-00013 Bandelar. Planer och profiler. Malung - Orsa. Alt. med maximal lutning 14% 
0559:00001-00007 Bandelar. Planer. Inlandsbanan. Mesjöbecken - Volgsjön - Bäsksele. 1908
0559:00008-00009 Broar. Kvarnlösa - Litsnäset. 
0560:00001-00003 Bandelar. Planer och profiler. Södra Kinnekullens järnväg. SKJ. 1920
0560:00001-00003 Bandelar. Planer och profiler. Södra Kinnekullens järnväg. SKJ. 1950
0560:00004-00005 Bangårdar. Förslag till station vid Husaby och Kinne - Kleva. Södra Kinnekullas järnväg. SKJ. Källby - Ödbogården. 1921-10-11
0560:00006-00009 Stationsbyggnader vid Storvik. Lokomotivstall. Isbod. Godsmagasin. Snöplogsskjul med sammanbyggd snickarbod. 1879
0560:00006-00009 Stationsbyggnader vid Storvik. Lokomotivstall. Isbod. Godsmagasin. Snöplogsskjul med sammanbyggd snickarbod. 1882
0560:00006-00009 Stationsbyggnader vid Storvik. Lokomotivstall. Isbod. Godsmagasin. Snöplogsskjul med sammanbyggd snickarbod. 1883
0560:00006-00009 Stationsbyggnader vid Storvik. Lokomotivstall. Isbod. Godsmagasin. Snöplogsskjul med sammanbyggd snickarbod. 1884
0561:00001 Förslag till järnväg. Haggården - Malma. Planer och profiler samt kostnadsförslag. 1908-07-14
0561:00002-00003 Förslag till järnväg mellan Ödbogårdens och Sörgårdens kaltebruk. Planer, Profiler samt kostnadsförslag. 1943-08-18
0561:00004-00007 Förslag till ombyggnad av Malma - Haggårdens järnväg till 0,891 meter spårvidd jämte framdragande av samma järnväg till Ödbogården samt bispår till AB Kinnekulle Kalks anläggningar. 
0561:00008-00009 Bandelar. Arbetsprofiler. Källby - Öbogårdens Järnväg. 1918
0561:00010 Bandelar. Profil. Södra Kinnekulles järnväg. SKJ. 
0561:00011 Förslag till järnväg. Kinne - Malma - Kartegården. 1919
0562:00001-00009 Bnadelar. Karta, planer och profiler. Järnvägsförslag. Lidköping - Kvänum. 1907-12-21
0563:00001 Bandelar. Plan och profil. Förslag till ny ingångslinje till Göteborg samt flyttning av nuvarande personstation. Västergötland - Göteborgs järnvägar. VGJ. 1930
0563:00002-00006 Bangårdar. Mariestad. Västergötland - Göteborgs järnvägar. VGJ. 1923
0563:00002-00006 Bangårdar. Mariestad. Västergötland - Göteborgs järnvägar. VGJ. 1924
0563:00007 Karta över Mariestads hamn. Västergötland - Göteborgs järnvägar. VGJ. 1923-11-01
0563:00008 Plan över Vellinge - Skanör - Falsterbo järnvägs - aktiebolags västra område i Falsterbo. 1906
0563:00009-00010 Planer över Malmö - Trelleborgs järnvägsaktiebolags östra och västra område i Falsterbo. 1934
0563:00011-00012 Bangårdar. Planer och profiler. Skanör, Falsterbo och Ljunghusen. Vellinge - Falsterbo järnväg. 
0564:00001 SJ. Till reparation av den spruckna vevaxeln, I.B.C. 1865-02-15
0564:00002 SJ. Kupélykta till passagerarvagnar. 
0564:00003-00005 SJ. Detaljer till dubbel broms för täckt godsvagn. 
0564:00006 SJ. Hjul med träfyllning. 1869-01-07
0564:00007 SJ. Skruvkoppel till vagnar. 
0564:00008 SJ. Lemmar för träkoltransport till plankvagnar. 1872-10-26
0564:00009 SJ. Provisionell inredning av post-kupén till 3:klass i CD-vagnar. 
0564:00010 SJ. Konsol till kombinerad 3:e klass och postvagnar. 1874-09-09
0564:00011 SJ. Anordning av Lilliehööks värmeledning i postvagn D. 1888-01-24
0565:00001-00003 Bandelar. Planer och profiler. Järnvägsförslag Gårdsjö - Askersund. 1910
0565:00004-00007 Förslag till järnväg mellan Frövi - Ludvika järnväg och Wulkan och Kompanni gruvorna i Fredmundsberget. Planer och profiler samt skrivelse. 1899
0565:00008-00009 Bangårdar. Bånghammar, Kölsjön, Kloten. Bånghammar - Klotens järnväg. BKJ. Storå, Guldsmedshyttan. Storå - Guldsmedshyttans järnväg. SGJ. 1910-03-11
0565:00010 Förslag till flyttning av Grängesbergs station. Plan och profil. 
0566:00001 Karta över utmålen inom Grängesbergs gruvfält. 1894
0566:00002 Växel och signalsäkerhetsanläggning vid Kopparberg. Frövi - Ludvika järnväg. FLJ. Trafik AB Grängesberg - Oxelesunds järnvägar. TGOJ. 1915-03-18
0566:00003 Bandelar. Planer och profiler. Järnvägsförlaget Grästorp - Hullebo. 1907-08-28
0566:00004-00005 Bandelar. Planer och profiler. Askersund - Ammeberg. 
0566:00006 Bandelar. Profiler. Torved - Gårdsjö. Västergötland - Göteborgs järnvägar. VGJ. 
0566:00007 Bandelar. Profil. Ekedalen - Tidaholm. 
0567:00001-00008 Förslag till järnväg mellan Åkers styckebruk och Skottvång. Planer och profiler. 1918-04
0567:00009 Skiss till lokstall vid Åkers styckebruk. Åker - Skottvångs järnväg. 
0567:00010 Skiss till bro. Åker - Skottvångs järnväg. 
0567:00011 Vagn för motorspruta. Åker - Skottvångs järnväg. 
0568:00001-00004 Förslag till järnväg mellan Göteborg och Ladvetter. Planer och profiler. Färg. 1888
0568:00005-00012 Bandelar. Planer, profiler. Bangårdar. Kostnadsförslag. Göteborg - Mölnlycke järnväg. Färg. 1888-05
0569:00001-00004 Järnvägar mellan Köping, Örebro och Hult. Bandelar. Planer. Färg. 
0569:00005 Förslag till spårförbindelser för Hällekis cementfabrik under förutsättning att viss ombyggnad av Västergötland - Göteborg järnväg (VGJ) till npormalspår kommer till utförande. 1945-08-14
0569:00006 Bandelar. Plan och profil. Hårsta - Rönninge. Färg. 
0570:00001 Bevakningsindelning och bevakningspersonalens bostäder. Limedsforsen - Särna järnväg. LiSJ. 1927-07-10
0570:00002 Vattenledningar på Särna bangård. Plan och sektioner. Limedforsen - Särna. LiSJ. 1928-09-15
0570:00003-00010 Bangårdar. Transtrand, Särna, Lima, Hammargården, Bergsbacken, Torgåsmon, Fiskarheden, Högstrand. Limedforsen - Särna järnväg. LiSJ. 1928-09-15
0570:00011-00014 Bandelar. Profiler. Köping - Uttersberg - Riddarhyttans järnväg. KURJ. 
0571:00001-00007 Bangårdar. Dämman, Ölanda, Lerdal, Istrum, Renningstorp, Brånecke. 1935
0571:00001-00007 Bangårdar. Dämman, Ölanda, Lerdal, Istrum, Renningstorp, Brånecke. 1939
0571:00001-00007 Bangårdar. Dämman, Ölanda, Lerdal, Istrum, Renningstorp, Brånecke. 1940
0572:00001-00009 Bandelar. Planer. Nås - Grånäs - Rutån. Nås - Myrbacka - Vansbro. Nordanåker - Skansberget - Vansbro. 
0572:00010 Bnadelar. Profil. Nässjö - Eksjö. 
0573:00001-00003 Bandelar. Plan och profiler. Gårdsjö - Askersund. 1913-10-09
0573:00004 Schematisk skiss över Köping - Utterbergs - Riddarhyttans järnväg. KURJ. 
0573:00005-00006 Bandelar. Profiler. Korsberga - Stenstorp. Svensbro - Tidaholm. 
0574:00001-00016 Bandelar. Profiler. Eksjö - Österbymo järnväg. 1913-11-03
0575:00001 Bandelar. Profil. Hallsberg - Motala - Mjölby järnväg. HMMJ. Färg. 1871-09-04
0576:00001-00022 Bandelar. Profiler. Orsa - Sveg. 1922-08-14
0577:00001-00021 Bandelar. Profiler. Orsa - Sveg. 1922-08-14
0578:00001-00021 Bandelar. Profiler. Orsa - Sveg. 1922-08-14
0579:00001 Bandelar. Profil. Orskarshamn - Målilla. 
0580:00001 Bandelar. Profil. Näskvarn - Rosenfors. 
0581:00001 Bandelar. Profil. Bruzaholm - Eksjö. 
0582:00001 Bandelar. Profil. Ormaryd. 
0583:00001 Bandelar. Profil. Nässjö - Eksjö. 
0584:00001 Bandelar. Profil. Nässjö - Eksjö. 
0585:00001 Bandelar. Profil. Dal - Eksjö. 
0586:00001 Bandelar. Profil. Dal - Eksjö. 
0587:00001 Bandelar. Profil. Dal - Eksjö. 
0588:00001 Bandelar. Profil. Bohult - Ryningsnäs. 
0589:00001 Bandelar. Profil. Målilla - Dal. 
0590:00001 Bandelar. Profil. Målilla - Dal. 
0591:00001 Bandelar. Profil. 
0592:00001 Bandelar. Profil. Dal. 
0593:00001 Bandelar. Profil. Mariannelund. 
0594:00001 Bandelar. Profil. Dal. 
0595:00001 Bandelar. Karta. Nässjö - Malmö. 
0596:00001-00012 SJ. Södertälje klaffbro. 1909
0596:00001-00012 SJ. Södertälje klaffbro. 1915
0596:00001-00012 SJ. Södertälje klaffbro. 1916
0596:00001-00012 SJ. Södertälje klaffbro. 1917
0596:00001-00012 SJ. Södertälje klaffbro. 1920
0596:00001-00012 SJ. Södertälje klaffbro. 1921
0596:00001-00012 SJ. Södertälje klaffbro. 1926
0596:00001-00012 SJ. Södertälje klaffbro. 1940
0597:00001-00012 SJ. Södertälje klaffbro. 1914
0597:00001-00012 SJ. Södertälje klaffbro. 1916
0597:00001-00012 SJ. Södertälje klaffbro. 1925
0597:00001-00012 SJ. Södertälje klaffbro. 1926
0598:00001-00012 SJ. Södertälje klaffbro. 1914
0598:00001-00012 SJ. Södertälje klaffbro. 1915
0599:00001-00013 SJ. Södertälje klaffbro. 1915
0599:00001-00013 SJ. Södertälje klaffbro. 1921
0600:00001-00012 SJ. Årsta-bron. Detalj och arbetsritningar. 1926
0600:00001-00012 SJ. Årsta-bron. Detalj och arbetsritningar. 1927
0601:00001-00013 SJ. Årsta-bron. Detalj och arbetsritningar. 1925
0601:00001-00013 SJ. Årsta-bron. Detalj och arbetsritningar. 1926
0601:00001-00013 SJ. Årsta-bron. Detalj och arbetsritningar. 1927
0601:00001-00013 SJ. Årsta-bron. Detalj och arbetsritningar. 1928
0602:00001-00004 SJ. Tomteboda bangård. 1961
0602:00001-00004 SJ. Tomteboda bangård. 1962
0603:00001-00014 Äldre beteckning:Mbr 71196, 26806, 22412, 18633, 26127, 17559, 25760, 28270, 31476, 29701, 30120, 3517, 37407. Titel/innehåll: SJ. Personvagnar, Co14, Co6, Ac04, Ac05 samt vagndetaljer. 1929
0603:00001-00014 Äldre beteckning:Mbr 71196, 26806, 22412, 18633, 26127, 17559, 25760, 28270, 31476, 29701, 30120, 3517, 37407. Titel/innehåll: SJ. Personvagnar, Co14, Co6, Ac04, Ac05 samt vagndetaljer. 1932
0603:00001-00014 Äldre beteckning:Mbr 71196, 26806, 22412, 18633, 26127, 17559, 25760, 28270, 31476, 29701, 30120, 3517, 37407. Titel/innehåll: SJ. Personvagnar, Co14, Co6, Ac04, Ac05 samt vagndetaljer. 1938 – 1941
0603:00001-00014 Äldre beteckning:Mbr 71196, 26806, 22412, 18633, 26127, 17559, 25760, 28270, 31476, 29701, 30120, 3517, 37407. Titel/innehåll: SJ. Personvagnar, Co14, Co6, Ac04, Ac05 samt vagndetaljer. 1943
0603:00001-00014 Äldre beteckning:Mbr 71196, 26806, 22412, 18633, 26127, 17559, 25760, 28270, 31476, 29701, 30120, 3517, 37407. Titel/innehåll: SJ. Personvagnar, Co14, Co6, Ac04, Ac05 samt vagndetaljer. 1945 – 1947
0603:00001-00014 Äldre beteckning:Mbr 71196, 26806, 22412, 18633, 26127, 17559, 25760, 28270, 31476, 29701, 30120, 3517, 37407. Titel/innehåll: SJ. Personvagnar, Co14, Co6, Ac04, Ac05 samt vagndetaljer. 1950
0603:00001-00014 Äldre beteckning:Mbr 71196, 26806, 22412, 18633, 26127, 17559, 25760, 28270, 31476, 29701, 30120, 3517, 37407. Titel/innehåll: SJ. Personvagnar, Co14, Co6, Ac04, Ac05 samt vagndetaljer. 1951
0604:00001-00014 Äldre beteckning: Mbr 26802, 30438, 29590, 24609, 31174, 31173, 29963, 19514, 31478, 29700, 18721, 28877 Titel/Innehåll: SJ. Personvagnar, Co14, Co6, Ac04, Ac05 samt vagndetaljer. 1930
0604:00001-00014 Äldre beteckning: Mbr 26802, 30438, 29590, 24609, 31174, 31173, 29963, 19514, 31478, 29700, 18721, 28877 Titel/Innehåll: SJ. Personvagnar, Co14, Co6, Ac04, Ac05 samt vagndetaljer. 1931
0604:00001-00014 Äldre beteckning: Mbr 26802, 30438, 29590, 24609, 31174, 31173, 29963, 19514, 31478, 29700, 18721, 28877 Titel/Innehåll: SJ. Personvagnar, Co14, Co6, Ac04, Ac05 samt vagndetaljer. 1937
0604:00001-00014 Äldre beteckning: Mbr 26802, 30438, 29590, 24609, 31174, 31173, 29963, 19514, 31478, 29700, 18721, 28877 Titel/Innehåll: SJ. Personvagnar, Co14, Co6, Ac04, Ac05 samt vagndetaljer. 1940
0604:00001-00014 Äldre beteckning: Mbr 26802, 30438, 29590, 24609, 31174, 31173, 29963, 19514, 31478, 29700, 18721, 28877 Titel/Innehåll: SJ. Personvagnar, Co14, Co6, Ac04, Ac05 samt vagndetaljer. 1944
0604:00001-00014 Äldre beteckning: Mbr 26802, 30438, 29590, 24609, 31174, 31173, 29963, 19514, 31478, 29700, 18721, 28877 Titel/Innehåll: SJ. Personvagnar, Co14, Co6, Ac04, Ac05 samt vagndetaljer. 1945
0604:00001-00014 Äldre beteckning: Mbr 26802, 30438, 29590, 24609, 31174, 31173, 29963, 19514, 31478, 29700, 18721, 28877 Titel/Innehåll: SJ. Personvagnar, Co14, Co6, Ac04, Ac05 samt vagndetaljer. 1947